بانکداران
خبر فوری :
منو اصلی

کد خبر: 80667

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۸

اصلاحات جدید در دستورالعمل نحوه انجام معاملات اعلام شد

توسط فرابورس: اصلاحات جدید در دستورالعمل نحوه انجام معاملات اعلام شد مدیر عملیات بازار فرابورس از اصلاح برخی مواد مربوط به دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس خبر داد. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،افسانه اروجی مدیر عملیات بازار فرابورس پیرو مصوبات ۲۷ تیر و ۶ آبان ماه هیات مدیره سازمان بورس،از اصلاح برخی ...

اصلاحات جدید در دستورالعمل نحوه انجام معاملات اعلام شد
توسط فرابورس:

اصلاحات جدید در دستورالعمل نحوه انجام معاملات اعلام شد

مدیر عملیات بازار فرابورس از اصلاح برخی مواد مربوط به دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،افسانه اروجی مدیر عملیات بازار فرابورس پیرو مصوبات ۲۷ تیر و ۶ آبان ماه هیات مدیره سازمان بورس،از اصلاح برخی مواد مربوط به دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس خبر داد.

۱.تعریف معامله تحت احتیاط به شرح زیر به فصل یک( تعاریف و اصلاحات) اضافه شد:

معامله تحت احتیاط: معامله در شرایطی است که نقل و انتقال سهام و کلیه اوراق بهادار مرتبط با نمادی که در آن شرایط قرار می گیرد، پس از تکمیل فرم اطلاع از ابهام توسط سرمایه‌گذاران صورت می پذیرد.

۲ ماده ۱۲ مکرر ۱ به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۲ مکرر ۱: در صورتی که قیمت پایانی سهم طی ۵ روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از ۲۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، فرابورس موظف است اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری نگه داشته و سپس انجام معاملات را آغاز کند.

تبصره ۱: تغییرات قیمت سهام موضوع این ماده در بازار پایه برای بیش از ۴۰ درصد نوسان ملاک عمل است.

تبصره ۲: افشای اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام توسط ناشر به صورت اختیاری است.

تبصره ۳: همزمان با وقفه معاملاتی به شرح فوق، معاملات کلیه اوراق بهادار مرتبط با آن نماد( حق تقدم سهام و اوراق مشتقه) نیز در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد.

تبصره ۴: تغییرات قیمت و تعداد روزهای معاملاتی موضوع این ماده، توسط هیئت مدیره فرابورس قابل بازنگری است. درصورت بازنگری حداقل ۵ روز کاری قبل از اجرا توسط فرابورس به بازار اعلام می‌شود.

تبصره ۵: در صورتی که در زمان وقفه معاملاتی موضوع این ماده، ناشر اطلاعات با اهمیت منتشر کند، مطابق با ماده ۱۲ مکرر با آن رفتار خواهد شد.

تبصره ۶: در صورت ایجاد وقفه معاملاتی در ۶۰ دقیقه پایانی جلسه معاملاتی، آغاز معاملات نماد در شروع جلسه معاملاتی به صورت خواهد گرفت.

تبصره ۷: پس از وقفه معاملاتی، قیمت پایانی مبنای موضوع این ماده به قیمت پایانی در روز وقفه معاملاتی تغییر خواهد یافت.

تبصره ۸: در عرضه اولیه سهام در صورتی که نوسان قیمت افزایشی باشد تا ۱۰ روز کاری پس از روز عرضه اولیه، وقتی معاملاتی موضوع این ماده اعمال نخواهد شد.

۳ ماده ۱۲ مکرر ۲ به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۲ مکرر ۲: در صورتی که قیمت پایانی سهم طی ۱۵ روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از ۵۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد فرابورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی کند. نماد معاملاتی حداکثر ۲ روز کاری پس از توقف نماد معاملاتی با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

تبصره ۷: تغییرات قیمت و تعداد روزهای معاملاتی موضوع این ماده توسط هیئت مدیره فرابورس قابل بازنگری است که درصورت بازنگری حداقل با این روز کاری قبل از اجرا توسط فرابورس به بازار اعلام می‌شود.

تبصره ۸: در صورتی که در زمان توقف موضوع این ماده، ناشر اطلاعات با اهمیت منتشر کند دامنه نوسان در زمان بازگشایی متناسب با طبقه اطلاعات با اهمیت منتشر شده( گروه الف یا ب) خواهد بود.

تبصره ۹: در صورتی که طی این مدت ذکر شده در این ماده از انجام معاملات نماد به دلیل موضوع ماده ۱۲ مکرر ۱ جلوگیری شود، قیمت پایانی مبنای موضوع این ماده تغییر نخواهد کرد.

۴ ماده ۱۲ مکرر ۴ به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۲ مکرر ۴: در موارد ذیل سازمان می‌تواند طبق فرآیند شرح داده شده و یا به پیشنهاد فرابورس نماد معاملاتی را تعلیق کند.

۱. ناشر اطلاعات با اهمیت موضوع ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان را به موقع افشا نکرده باشد.

۲. ظن تقلب یا دستکاری در اطلاعات منتشره یا صورت های مالی ناشر وجود داشته باشد.

۳. نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر وجود داشته باشد.

الف. در صورت بروز هر یک از موارد فوق سازمان نماد معاملاتی را حداکثر ۱۰ روز کاری تعلیق کرده بلافاصله به ناچار اعلام و مراتب را مطابق فرم س-۸ به عموم افشا می کند. در صورتی که ناشر طی این مدت اطلاعات درخواست شده را ارائه نکند یا مطابق فرم ن- ۲۴ پیشنهادی مبنی بر درخواست مهلت مشخص (حداکثر ۱۰ روز کاری) به سازمان ارائه نکند، سازمان می تواند ضمن اعلام بازگشایی نماد به فرابورس به ناشر اخطار داده و مکاتبات را مطابق فرم س-۹ به عموم افشا کند.

ب. در صورت ارسال اطلاعات درخواست شده به سازمان در دوره تعلیق، اطلاعات جدید به بازار اعلام و نماد معاملاتی در روز معاملاتی بعد بازگشایی می شود.

ج. در صورت تایید یا عدم تایید مهلت درخواستی ناشر یا نیاز به بررسی بیشتر موارد فوق، سازمان می تواند ضمن اطلاع به امور حداکثر مهلت تعلیق نماد را تا دو دوره ۱۰ روزه کاری دیگر تمدید کند.

د. در صورت عدم رفع دلایل تعلیق نماد معاملاتی پس از اتمام مهلت فوق، هیئت مدیره سازمان نسبت به تداوم تعلیق یا بازگشایی نماد معاملاتی به همراه اقدامات لازم جهت شفاف سازی تصمیم‌گیری خواهد کرد و نتایج مطابق با فرم های س-۱۳ یا س-۱۴ به اطلاع عموم خواهد رسید.

ه. در صورت موافقت هیئت مدیره سازمان با بازگشایی نماد به صورت معاملات تحت احتیاط، نماد معاملاتی بازگشایی شده و به کارگزاران اعلام می شود که معاملات نماد پس از اخذ فرم اطلاع از ابهام امکان پذیر است.

تبصره ۱: مهلت قابل ارائه جهت تداوم تعلیق یا بازگشایی نماد در شرایط معامله تحت احتیاط حداکثر شش ماه از تاریخ تعلیق نماد معاملاتی خواهد بود.

تبصره ۲: پس از رفع دلایل بندهای ۱ تا ۳ موضوع این ماده با اعلام سازمان به عموم مطابق فرم س- ۱۴، نماد معاملاتی ناشر از تعلیق خارج می شود و یا در صورتی که در شرایط معامله تحت احتیاط قرار داشته باشد، پس از انتشار فرم س-۱۵ معاملات به حالت عادی بازگشته و تکمیل فرم اطلاع از ابهام ضرورت نخواهد داشت.

تبصره ۳: در صورت عدم رفع دلایل بندهای ۱ تا ۳ موضوع این ماده پس از پایان مهلت ارائه شده از سوی هیئت مدیره سازمان، نماد معاملاتی ناشر تعلیق( در صورتی که در شرایط معامله تحت احتیاط قرار داشته باشد) و جهت اعلام لغو پذیرش براساس ترتیبات ماده ۴۲ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس به این بورس اعلام می‌شود.

تبصره ۴: در صورتی که نماد معاملاتی ناشر در فاصله کمتر از دو سال برای مرتبه دوم در شرایط معامله تحت احتیاط قرار گیرد، سازمان پس از پایان حداکثر مهلت مقرر در این ماده( شش ماه از تاریخ تعلیق)، نماد معاملاتی ناشر را تعلیق و جهت اعلام لغو پذیرش ناشر بر اساس ترتیبات ماده ۴۲ دستورالعمل پذیرش، نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس به فرابورس اعلام می شود.

تبصره ۵: در صورت عدم افشا یا ارائه اطلاعات در هرکدام از مهلت های مقرر در این ماده، سازمان علاوه بر اعلام به امور عبارت زیر را در فرم های س-۹ و س-۱۱ قید می‌کند. از این تاریخ به تخلفات احتمالی مدیران و ناشر مطابق قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی می‌شود. چنانچه موضوع واجد وصف مجرمانه نیز باشد مراتب در اجرای ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار از طریق مراجع قضایی کیفری پیگیری خواهد شد.

تبصره ۶: فرابورس موظف است فهرست ناشرانی که نماد آنها توسط سازمان تعلیق شده یا معاملات آن تحت احتیاط است را از طریق سایت رسمی به امور اعلام کند. این فهرست شامل نام و نماد معاملاتی ناشر، دلیل حضور در فهرست و اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل است.

تبصره ۷: فرابورس موظف است نمادهای معاملاتی که با اعلام سازمان تعلیق شدند را پس از اعلام سازمان، مطابق ترتیبات ماده ۱۲ مکرر ۸ بازگشایی کند.

تبصره ۸: دامنه نوسان نماد معاملاتی که به صورت تحت احتیاط امکان معامله خواهد داشت ۴۰ درصد دامنه نوسان در حالت عادی بوده و در صورتی که به تشخیص و فرابورس داشتن بازارگردان برای گشایش نماد تحت احتیاط الزامی باشد شرایط و نحوه بازار گردانی توسط فرابورس تعیین می شود.

تبصره ۹: در صورتی که پس از تعلیق نماد معاملاتی، مبنای تصمیم به تعلیق منتفی شود سازمان بازگشایی نماد معاملاتی را با محدودیت دامنه نوسان به فرابورس اعلام می‌کند.

۵ ماده ۱۲ مکرر ۷ به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۲ مکرر ۷: بازگشایی نمادهای معاملاتی ورقه بهادار توسط فرابورس مطابق ترتیبات ماده ۱۲۸ این دستورالعمل طبق شرایط زیر انجام می شود:

بند ۱: حداکثر ۲ روز کاری پس از اجرای تصمیمات مجمع عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود باشد، حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان

بند ۲: حداکثر ۲ روز کاری پس از افشای تصمیمات مجمع عادی که موضوع آن سایر موارد غیر از بند ۱ باشد، حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان

بند ۳: حداکثر ۲ روز کاری پس از اجرای تصمیمات مجمع فوق العاده که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان

بند ۴: حداکثر ۲ روز کاری پس از اجرای تصمیمات مجمع سالانه یا جلسه هیئت مدیره در خصوص تغییر سرمایه، حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان

تبصره ۱: مواعد زمانی جهت بازگشایی نماد های موضوع این ماده در شرایط خاص و با دستور مدیرعامل فرابورس می‌تواند حداکثر با دو روز کاری تأخیر اعمال شود.

تبصره ۲: در مواردی که در جلسه مجمع فوق العاده یا جلسه هیئت مدیره ناشر افزایش سرمایه به میزان ۲۰۰ درصد یا بیشتر صرفاً از محل صدور سهام جایزه تصویب شود، بازگشایی نماد معاملاتی منوط به ثبت افزایش سرمایه و قابل معامله شدن سهام جدید است.

انتهای پیام

 

کد کوتاه شده لینک :

http://bankdaran.com/?p=80667
برچسب ها :
دیدگاه کاربران
*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

پربازدیدترین ها
 • روز
 • هفته
 • ماه
 • سال
 • آخرین اخبار بانکداری

  رکورد جدید سودآوری بیمه "ما" با رشد ۱۰۷ درصدی

  آیا اسب سرکش مسکن رام شده است؟

  آخرین وضعیت ۴ صنعت بورس و رویدادهای مهم / پیش بینی بازار متعادل امروز

  مدیرعامل ساتا: بیمه اعتمادبخش بازارهای کسب و کار

  برگزاری اولین دوره آموزشی بیمه های مهندسی نمایندگان و کارشناسان شعبه غرب تهران بیمه سرمد

  بانک کشاورزی امسال سررسید و تقویم چاپ نخواهد کرد

  لزوم ادامه توسعه کسب‌وکارها با وجود تحریم‌ها

  انتخاب سرپرست بانک مشترک ایران و ونزوئلا

  عدم تایید طرح سهمیه‌بندی بنزین در کمیسیون انرژی مجلس

  قیمت طلا حمایت خواهد شد

  مدیرعامل بانک صنعت و معدن به خوزستان سفر می‌کند

  سهولت در فعالیت های اقتصادی با صندوق های فروش

  بدون سابقه بانکی، مدیر شوید!

  مسکن ۹۰درصد گران شد

  پرداخت ۵۰۰ میلیارد ریال وام در ۲ شعبه گیلان

  مسترکارت اسلامی در راه است

  سه ضلعی نوسان بازار در ابتدای بهمن

  تجربه ای برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه های متعدد

  تکلیف بدهی شرکت‌های‌دولتی به بانک‌ها

  بهای جهانی طلا به کمتر از ۱۲۸۰ دلار رسید

  ادامه افزایش قیمت سکه و عدم نوسان دلار و یورو + قیمت ۲۶ محصول خودرو

  "نه" بانک کشاورزی به سررسید و تقویم

  تحقق افزایش سرمایه ۸ هزارمیلیاردی ملل تا پایان سال ۹۸

  رشد اقتصادی جهان کاهش می یابد

  اختلال در اینترنت همواره به شرکت های پذیرنده اعلام می شود

  بانک ها چقدر کارمزد تراکنش‌ پرداخت کردند؟

  چرا بازار سکه و طلا هیجانی شد ؟

  برای خرید آپارتمان در استادمعین چقدر باید هزینه کنیم؟ + جدول

  خواسته ارزی بانک مرکزی از صادرکنندگان

  قیمت سکه به ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید

  بازار سکه و طلا هیجانی شد

  احتمال رکود اقتصادی در سال پیش‌رو

  از تغییر نگاه سرمایه‌گذاران تا ظهور بازیگرانِ جدیدِ قدرتمند

  قطع خدمات پرداخت سرورهای خارجی

  عقب‌نشینی طلا در بازارهای جهانی

  پیش بینی اثر تغییر روش محاسبه سود بر صندوق های سرمایه گذاری

  ۶۹۲۳ پایانه متخلف مسدود شد

  تکلیف بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها

  دلار در مسیر صعودی قرار گرفت

  قیمت ارز مسافرتی یورو کاهشی شد

  آیین‌نامه اجرایی تداوم فعالیت حساب ذخیره ارزی ابلاغ شد

  پیش‌بینی افزایش چشمگیر قیمت طلا درماه آینده

  آخرین وضعیت پرونده‌های خاوری و عراقچی

  رشد اقتصادی جهان با کاهش می یابد

  برنده جشنواره "سامانیوم" جایزه خود را دریافت کرد

  بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه

  چشم انداز قیمت جهانی طلا در هفته جاری

  پیشنهاد افزایش وام ازدواج به ۲۵ میلیون تومان

  تاکید معاون وزیر صنعت به تحویل خودروها بدون افزایش قیمت و رشد تا ۲۳ درصدی

  اعلام رضایت اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی درودگران و مبل‌سازان کشور از عملکرد بانک توسعه تعاون

  مراقب زیان ۵ بانک نظامی باشید

  کسب تندیس حسابرسی داخلی توسط بانک سامان

  مدیرعامل بانک توسعه صادرات به یاسوج و شیراز سفر می کند

  برنامه بانک تجارت برای افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی دارایی ها

  خلاقیت عامل تحرک بازار بیمه ‌ای

  ​خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک صادرات رشد کرد

  مزایده املاک بانک کارآفرین در تهران و شهرستان‌ها

  مقاله بیمه دانا، برگزیده همایش مدیریت ریسک و بیمه شد

  پیشنهاد افزایش سرمایه ۹۹ درصدی شرکت دارای صف خرید

  بانک آینده از مشتریان تشکر کرد

  تعداد شعب بانکی باید ۱۲ هزار شعبه باشد

  بانک ملی، تامین کننده منابع مالی بزرگ ترین طرح های عمرانی و خدماتی

  بانکها نرخ سود سپرده را چطور حساب می‌کنند؟

  حساسیت طلا به تنش‌های سیاسی

  بیمه دانا خسارت زیاندیدگان بازارچه مرزی نقده را پرداخت می‌کند

  دو دلیل برای ثبت بیشترین قیمت نفت در سال ۲۰۱۹

  یک گام از اخبار بانکداری جلو باشید

  رصد امواج در بازار ارز

  پرداخت ۲۸ هزار فقره وام خوداشتغالی بانک ملی برای رونق بازار کار

  تغییر سقف تراکنش برای مشتریان خاص

  کمیته چهارجانبه ارزی تشکیل می شود

  "همراه نوین" به‌روزرسانی شد

  ارزرمزها واقعیت هایی هستند که وجود دارند و نمی توان آثار آن را از بین برد.

  توصیه بانک ولس فارگو به سرمایه گذاران

  تبلیغات
  طراحی سایت سئو