البته جای کتمان نیست که تغییرات در عواملی همچون درآمد نفتی، رشد اقتصادی، بازارهای موازی (ارز، بورس و طلا) و… می‌تواند موجب تغییراتی در طول و عرض ادوار تجاری مسکن شود اما روند مسلط این بازار، از ساختار زمانبر، سرمایه‌بر، مکان‌محور و غیرقابل واردات مسکن متاثر است.

بر این مبنا از رفتار نسبتا پایدار بازار مسکن می‌توان چنین استنباط کرد که عوامل برون‌بخشی- همچون تصمیم ترامپ درخصوص برجام- نمی‌تواند روند رونق و رکود در بخش مسکن ایران را به کلی، به هم بریزد؛ بااین حال نمی توان تاثیرات غیر مستقیم آن بر بازار مسکن را نادیده گرفت. بنابراین اگر بخواهم جمع بندی نمایم تاثیر این مساله، ایجاد نویز در روند حرکتی بازار مسکن خواهد بود.

محتملترین سناریو این است که قیمت مسکن، با نرخی بیشتر از تورم عمومی به مسیر خود ادامه خواهد داد. البته بعید است تحرکات بازار مسکن، تندتر از نیمه دوم سال ۹۶ باشد.

بهروز ملکی؛ تحلیگر بازار مسکن