بانکداران
خبر فوری :
منو اصلی

کد خبر: 70907

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۷

بانک‌ها موتور رشد نقدینگی را روشن کردند

بانک‌های غیردولتی و خصوصی مدام از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند و این اقدام موتور تولید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شد. به گزارش بنکر (Banker)، هنوز آماری از تغییرات نقدینگی و پایه پولی و اجزای آن منتشر نشده است اما با توجه به تغییر رئیس کل بانک مرکزی و بحث تاثیر نقدینگی بر سایر ...


بانک‌های غیردولتی و خصوصی مدام از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند و این اقدام موتور تولید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شد.

به گزارش بنکر (Banker)، هنوز آماری از تغییرات نقدینگی و پایه پولی و اجزای آن منتشر نشده است اما با توجه به تغییر رئیس کل بانک مرکزی و بحث تاثیر نقدینگی بر سایر بازارها از جمله بازار ارز، نگاهی دوباره به تحولات پولی در سال‌های گذشته خالی از لطف نیست.

ارقام رشد نقدینگی از سال ۵۷ تاکنون در جدول زیر آمده است. این ارقام نشان می‌دهد نسبت رشد نقدینگی در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ به طور متوسط ۲۳٫۶ درصد بوده و این نسبت، در مقایسه با دهه ۸۰ و ۷۰ که به ترتیب ۲۸٫۱ درصد و ۲۷٫۱ درصد بوده، رشد کمتری داشته است. 
 
* ارقام به میلیارد تومان
 
دوره پایه پولی    درصد رشد    نقدینگی  درصد رشد     
۱۳۵۷ ۱۲۰٫۹   ۲۵۷٫۸  
۱۳۵۸ ۱۵۴٫۳ ۲۷٫۶  ۳۵۵ ۳۷٫۷
۱۳۵۹ ۱۹۸٫۸ ۲۸٫۸  ۴۵۰٫۸ ۲۶٫۹
۱۳۶۰ ۲۶۵٫۴ ۳۳٫۵  ۵۲۳٫۶ ۱۶٫۱
۱۳۶۱ ۳۴۰٫۵ ۲۸٫۲  ۶۴۳ ۲۲٫۸
۱۳۶۲ ۳۷۵٫۳ ۱۰٫۲  ۷۵۱٫۴ ۱۶٫۸
۱۳۶۳ ۴۲۳٫۹ ۱۲٫۹  ۷۹۶٫۶ ۶
۱۳۶۴ ۴۹۰٫۹ ۱۵٫۸  ۹۰۰٫۲ ۱۳
۱۳۶۵ ۶۰۶٫۲ ۲۳٫۴  ۱۰۷۲ ۱۹
۱۳۶۶ ۷۵۴٫۲ ۲۴٫۴  ۱۲۶۶ ۱۸
۱۳۶۷ ۹۵۲ ۲۶٫۲  ۱۵۶۸ ۲۳٫۸
۱۳۶۸ ۱،۰۳۱ ۸٫۲  ۱۸۷۵ ۱۹٫۵
۱۳۶۹ ۱،۰۷۱ ۳٫۸  ۲۲۹۶ ۲۲٫۴
۱۳۷۰ ۱،۲۳۰ ۱۴٫۸  ۲۸۶۲ ۲۴٫۶
۱۳۷۱ ۱،۴۴۶ ۱۷٫۵  ۳۵۸۶ ۲۵٫۲
۱۳۷۲ ۱،۸۰۰ ۲۴٫۴  ۴۸۱۳ ۳۴٫۲
۱۳۷۳ ۲،۳۹۳ ۳۲٫۹  ۶۱۸۴ ۲۸٫۴
۱۳۷۴ ۳،۴۴۰ ۴۳٫۷  ۸۵۰۷ ۳۷٫۵
۱۳۷۵ ۴،۷۳۴ ۳۷٫۶  ۱۱،۶۵۵ ۳۷
۱۳۷۶  ۵،۲۱۳ ۱۰٫۱  ۱۳،۴۲۸ ۱۵٫۲
۱۳۷۷ ۶،۱۹۶ ۱۸ ۱۶،۰۴۰ ۱۹٫۴
۱۳۷۸ ۷،۱۸۲ ۱۵٫۹  ۱۹،۲۶۸ ۲۰٫۱
۱۳۷۹ ۸،۴۳۹ ۱۷٫۵  ۲۴،۹۱۱ ۲۹٫۲
۱۳۸۰ ۹،۷۱۸ ۱۵٫۲  ۳۲،۰۹۵ ۲۸٫۸
۱۳۸۱ ۱۱،۹۶۱ ۲۳٫۱  ۴۱،۷۵۲ ۳۰٫۱
۱۳۸۲ ۱۲،۸۷۱ ۷٫۶  ۵۲،۶۵۹ ۲۶
۱۳۸۳ ۱۵،۱۲۰ ۱۷٫۵  ۶۸،۵۸۶ ۳۰٫۲
شهریور ۸۴ ۱۶،۶۵۲

۱۰٫۱

۷۸،۴۹۴ ۱۴٫۴ 
۱۳۸۴ ۲۲،۰۵۴ ۴۵٫۹  ۹۲،۱۰۱ ۳۴٫۲
۱۳۸۵ ۲۷،۹۹۷ ۲۶٫۹  ۱۲۸،۴۱۹ ۳۹٫۴
۱۳۸۶ ۳۶،۵۴۹ ۳۰٫۵  ۱۶۴،۰۲۹ ۲۷٫۷
۱۳۸۷ ۵۳،۹۴۰ ۴۷٫۶  ۱۹۰،۱۳۶ ۱۵٫۹
۱۳۸۸ ۶۰،۳۷۸ ۱۱٫۹  ۲۳۵،۵۸۸ ۲۳٫۹
۱۳۸۹ ۶۸،۶۳۹ ۱۳٫۷  ۲۹۴،۸۸۷ ۲۵٫۹
۱۳۹۰ ۷۶،۴۵۶ ۱۱٫۴  ۳۵۴،۲۵۵ ۱۹٫۴
۱۳۹۱ ۹۷،۵۷۹ ۲۷٫۶  ۴۶۰،۶۹۳ ۳۰٫۸
شهریور ۹۲ ۹۶،۱۲۳   ۵۰۶،۳۹۶  
۱۳۹۲** ۱۱۸،۴۹۰* ۲۱٫۴ ۶۹۳،۵۵۰* ۵۰٫۵*
۱۳۹۳ ۱۳۱،۱۴۷ ۱۰٫۷  ۷۸۲،۳۸۴ ۲۲٫۳
۱۳۹۴ ۱۵۳،۳۶۰ ۱۶٫۹  ۱،۰۱۷،۲۸۰ ۳۰
۱۳۹۵ ۱۷۹،۸۳۰ ۱۷٫۳  ۱،۲۵۳،۳۹۰ ۲۳٫۲
۱۳۹۶ ۲۱۳،۹۸۰ ۱۹  ۱،۵۲۹،۹۸۰ ۲۲٫۱

 
** در آمار سال ۹۲ حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان از نقدینگی و ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از پایه پولی  به دلیل افزایش سطح پوشش آماری، به آمارها افزوده شده و بنابراین این حجم از نقدینگی و پایه پولی قابل قیاس نیست.
جدول بالا نشان می‌دهد رشد نقدینگی در تمام دوران‌ها وجود داشته و تقریبا نسبت آن بالا بوده است اما با وجود اینکه رشد متغیر نقدینگی در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ کمتر از دو دهه قبل بوده است اما عوامل و سیاست‌هایی باعث شد نقدینگی فعلی به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شود. رشد منفی اقتصادی در سال‌‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۴ و در مجموع کاهش متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ و از طرف دیگر حبس بخش عمده نقدینگی ایجاد شده در شبکه بانکی با ابزار نرخ سود در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ و تخلیه نشدن اثرات تورمی نقدینگی خلق شده، موجب شد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تغییر کرده و این نسبت از ۶۸ درصد در سال ۹۱ به ۱۰۳ درصد در سال ۹۶ برسد. به عبارت دیگر حجم نقدینگی از حجم تولید ناخالص داخی به قیمت جاری ۳ درصد بیشتر شده است. 
 
 
به نوشته فارس، پرداخت نرخ بالای سود بانکی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ علاوه بر اثرگذاری بر متغیرهای کلان، بر وضعیت مالی بانک‌ها هم بسیار اثرگذار بود است.براساس آخرین آمارها بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته به ۱۳۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از این میزان ۸۰ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان آن بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی است. در حالی که این رقم در پایان سال ۹۱ حدود ۲۸۸۹ میلیارد تومان بوده است.  
 
 
در واقع در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که انعطاف در تعیین نرخ سود بسیار افزایش یافت، بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی ۲۶٫۷ برابر شده است. اما در مقابل بدهی بانک‌های تجاری دولتی از ۱۷۳۱ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۴۵۱۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است. یعنی در طول ۵ سال تنها ۲۷۷۹ میلیارد تومان به بدهی بانک‌های تجاری دولتی افزوده شده است. ضمن اینکه بدهی بانک‌های تجاری دولتی در دو سال گذشته نزولی بوده است.
البته به گفته بانک مرکزی این بانک برای بازپرداخت پول سپرده گذاران موسسات غیرمجاز ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به بانک‌های عامل پرداخت کرده و این رقم به عنوان بدهی بانک‌های عامل ثبت شده است در حالی که این بانک‌ها نفعی از این وجوه نبرده‌اند و فقط پول را به سپرده‌گذار داده‌اند. در صورتی که ۲۰ هزار میلیارد تومان از حجم بدهی‌های بانک‌های غیردولتی کسر کنیم، باز هم به رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که نسبت به عدد ۲۸۸۹ میلیارد تومان در سال ۹۱، رشد ۱۹٫۸ برابری را نشان می‌دهد.
بخش عمده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوران دولت نهم و دهم به دلیل اعطای خط اعتباری مسکن مهر بود و همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است، ترکیب بدهی ۴۸ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومانی کل بانک‌ها در سال ۹۱، رقمی بالغ بر ۴۴ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان آن فقط بدهی بانک‌های تخصصی دولتی است که ۴۲ هزار میلیارد تومان آن خط اعتباری مسکن مهر بوده است. 
اما همانطور که اشاره شد این ترکیب بدهی‌ها در دوران دولت یازدهم تغییر کرد و سهم بانک‌های غیردولتی و خصوصی از بدهی به بانک مرکزی به شدت رشد کرده است.
بنابراین آنچه که اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر با چالش جدی مواجه کرده، استراتژی غلط دولت در حوزه نرخ سود و کنترل نرخ تورم بوده است. در واقع سیاست غلط نرخ سود بالا در کنار سیاست اشتباه سالم‌سازی نقدینگی هم‌اکنون به پاشنه آشیلی برای اقتصاد ایران تبدیل شده به طوری علاوه بر زیان‌ده شدن اغلب بانک‌ها با اجرای این سیاست، این نقدینگی انباشته اقتصاد ایران و بازار دارایی‌ها را به طور جدی تهدید می‌کند.
 
* ترکیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی/ ارقام به میلیارد تومان
 
دوره بدهی بانک‌های تجاری دولتی درصد تغییر بدهی بانک‌های تخصصی دولتی        درصد تغییر بدهی بانک‌های غیردولتیوموسسات اعتباری       درصد تغییر حجم کل بدهی‌ها
۸۲ ۱،۹۱۸ ۵٫۲ ۴۹۲ ۷٫۳ ۰ ۲،۴۱۰
۸۳ ۱۶۹۵ ۱۱٫۶- ۴۵۳ ۴٫۱ ۰ ۲،۱۴۸
شهریور ۸۴ ۱،۸۳۹   ۵۰۹   ۰ ۲،۳۴۸
۸۴ ۲،۷۹۶ ۶۴٫۹ ۷۹۵ ۷۵٫۲ ۰ ۳،۵۹۱
۸۵ ۳،۷۲۷ ۳۳٫۳ ۱۷۶۱ ۱۲۱٫۵ ۰ ۵،۴۸۸
۸۶ ۸،۳۴۷ ۱۲۴ ۵۲۳۹ ۱۹۷٫۴ ۱۸۲٫۳ ۱۳،۵۸۶
۸۷ ۱۵،۷۹۷ ۸۹٫۲ ۷۴۸۱ ۴۲٫۸ ۶۹۱ ۲۷۹٫۱ ۲۳،۹۶۹
۸۸ ۵،۲۴۵ ۶۶٫۸- ۸،۴۵۸ ۱۳٫۱ ۳،۱۸۹ ۳۶۱٫۲ ۱۶،۸۹۲
۸۹ ۸،۸۶۶ ۶۹٫۷- ۲۱،۶۲۲ ۱۵۵٫۶ ۲،۴۵۰ ۲۳٫۲- ۳۲،۹۳۸
۹۰ ۳،۳۴۶ ۶۲٫۴- ۳۶،۸۶۹ ۶۷٫۷ ۲،۲۱۱ ۹٫۸- ۴۲،۴۲۶
۹۱ ۱،۷۳۱ ۴۸٫۳- ۴۴،۲۱۰ ۲۱٫۹ ۲۸۸۹ ۲۷٫۹ ۴۸،۸۳۰
۹۲ ۲،۶۶۳ ۵۸٫۸ ۵۴،۷۶۷ ۲۳٫۹ ۲۸۳۰ ۲- ۵۹،۵۴۶
۹۳ ۵،۹۱۸ ۱۲۲٫۲ ۵۵،۸۹۷ ۲٫۱ ۲۳،۹۸۸ ۱۰۳۳ ۸۵،۸۰۳
۹۴ ۱۳،۸۸۰ ۱۳۴،۹ ۵۷،۲۸۰ ۲٫۵ ۱۲،۴۷۰ ۴۸- ۸۳،۶۳۰
۹۵ ۱۲،۰۲۰ ۱۳٫۴- ۴۹،۴۴۰ ۱۳٫۷- ۳۸،۲۳۰ ۲۰۶ ۹۹،۶۹۰
۹۶ ۴،۵۱۰ ۶۲٫۵- ۴۷،۲۱۰ ۴٫۵- ۸۰،۳۱۰ ۱۱۰٫۱ ۱۳۲،۰۲۰

 
* ترکیب بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۸۴
 
 
 
* ترکیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۱
 
 
* ترکیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۶
 

کد کوتاه شده لینک :

http://bankdaran.com/?p=70907
دیدگاه کاربران
*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

پربازدیدترین ها
 • روز
 • هفته
 • ماه
 • سال
 • آخرین اخبار بانکداری

  « طرح حامی پذیرندگان رفاه »ارائه شد

  بازار ارز لنگر اقتصاد ایران

  یورو ۱۴ هزار و ۴۵۷ تومان شد

  بیمه دانا بیش از ۲۵۳ میلیارد ریال خسارت به شرکت دارو‌سازی سها پرداخت کرد

  هم اندیشی مدیران ققنوس، با بانک ملت

  نشست مدیرعامل بیمه "ما" با منتخبین شورای هماهنگی نمایندگان استان تهران

  تخفیف های بهاران بیمه پاسارگاد

  متن کامل میزگرد «جایگاه و نقش پرداخت یاران در اکوسیستم پرداخت خرد»/ بخش نخست

  درسال ۹۷ مردم چقدر در بانک‌ها سپرده‌‌گذاری کردند؟

  صلاحیت حرفه ای معاون فنی بیمه دی تأیید شد

  بیمه دانا ۲۵۳ میلیارد ریال خسارت به شرکت دارو‌سازی سها پرداخت کرد

  «ملی شو»، گامی دیگر به سوی تحول دیجیتال بانک ملی ایران

  نرخ سود بالا با ورود بانک های خصوصی

  چرا ارز دوباره گران شد؟

  روایت نماینده مجلسی که ۳ ماه گوشت نخریده‌ از شرایط اقتصادی !

  مسکن در ۵ سال اخیر چقدر گران شد؟

  روند صعودی قیمت طلا ادامه خواهد داشت

  جلسه تخصصی بیمه پسته در صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد

  عسگر اولادی:بانک مرکزی لجبازی می‌کند

  معاملات طلا در فضای مجازی غیرقانونی است

  استرالیا از اسکناس جدید ۲۰ دلاری رونمایی کرد

  پیش‌بینی قیمت دلار در سال ۹۸

  رونمایی از خدمت جدید بیمه ‌ایران با عنوان بیمه تأمین رویه های گمرکی

  درخواست ارزی وزیر اقتصاد از بانک مرکزی

  محرم شدن استاندارد در خانه ایرانیان اقتصاد را شکوفا می کند

  شرایط دریافت وام ۳۰ میلیونی ازدواج

  طلا به روند صعودی ادامه خواهد داد

  بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان بورس و … از واریز سود به خزانه معاف شدند

  آخرین مهلت معرفی ارز دیجیتال تلگرام مشخص شد

  سپرده‌ گذاران بانک ها شوکه شدند!

  ۶ دلیل افزایش نرخ ارز در بازار

  افزایش ۴۸۰ هزار تومانی حباب سکه

  حمایت بانک سامان از خیریه‌ آراسته

  پرواز سکه بر فراز بازار

  تورم مرکز آمار به دنبال تورم بانک مرکزی!

  در نمایشگاه املاک مسکن ۱۰ درصد زیر قیمت بازار فر وش می رود

  آخرین بهای دلا،سکه و طلا در بازار

  اعزام بسیج جامعه پزشکی تامین اجتماعی به مناطق محروم شرق کشور

  با همراه بانک سینا حسابدار شخصی خود باشید

  شرط دریافت وام ۳۰ میلیون تومانی ازدواج

  رفتار عجیب بازار سکه در اولین روز هفته

  مصوبه جدید برای فروش فوری هر روزه ایران خودرو و سایپا

  واگذاری‌ بنگاه‌های بانکی ۳ بانک

  مردم در بانک‌ها چقدر پول دارند؟

  طلا دست از افزایش قیمت برنمی‌دارد

  خرید اقساطی ​کالای ایرانی با کارت «همیاران سپهر»

  افزایش رقم وام ضروری بازنشستگان

  بانک مرکزی، ۳ سیگنال به بازار مخابره کرد

  بانک مرکزی استرالیا از اسکناس جدید ۲۰ دلاری رونمایی کرد

  قیمت مسکن در بهمن ماه چقدر گران شد؟

  نرخ دلار و سکه در بازار و صرافی ها

  پکن: خبری از افتتاح حساب شرکت‌های ونزوئلایی در چین نداریم

  ایکو پرس، تنها پایگاه رسمی اطلاع رسانی ایران خودرو

  مبلغ یارانه‌ها افزایش می‌یابد؟

  قیمت طلا باز هم افزایش یافت

  توافق جدید و مهم چین با آمریکا با خرید ۱.۲ تریلیون دلار کالا

  ایران چند دستگاه خودپرداز دارد؟

  بنیان بانکداری دیجیتال بر روی تجربه مشتری استوار است

  نرخ ۱۵ ارز بین بانکی گران شد

  پیشنهادهای بانک ملی برای روزهای پایانی سال

  رئیس کل بیمه مرکزی: به­ روز رسانی اطلاعات بیمه ای به رشد صنعت بیمه منتهی خواهد شد

  آمادگی کامل بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

  آزمون جامع بیمه دی برگزار شد

  پیش بینی مثبت برای این هفته بورس و ۸ گروه بزرگ

  سرمایه اصلی بیمه ایران، نیروی انسانی زبده آن است

  افزایش سرمایه ۵ هزار میلیارد تومانی دولت در بانک مسکن

  قیمت ارز مسافرتی/ یورو ۱۴۷۴۸ تومان شد

  مشخصات کلی شرکت جدید درج شده و آماده عرضه ۱۰ درصدی در فرابورس

  سرمایه گذاری بانک ملی در صنعت آذربایجان شرقی

  به روز رسانی خدمات الکترونیک بانک تجارت

  مزایده تمام سهام بانک سپه در شرکت امید

  قرارداد آپشن ریسک ها را به فرصت تبدیل می کند/ اختیار معامله در دستان زعفرانکاران

  مشتریان مراقب رمز کارت های بانکی خود باشند

  واکنش بانک مرکزی به تصمیم گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران

  تبلیغات
  طراحی سایت سئو