با طرح ارمغان مهر از ۲ میلیون تا ۳ میلیارد تومان وام بگیرید

با طرح ارمغان مهر از ۲ میلیون تا ۳ میلیارد تومان وام بگیرید

در طرح ارمغان مهر بانک مهر اقتصاد، سود تسهیلات و تعداد اقساط به انتخاب خود شماست.

طرح ارمغان مهر چیست؟

در طرح ارمغان مهر بانک مهر اقتصاد، مشتریان می‌توانند به‌اندازه ۱۰۰ درصد معدل رقم حساب سپرده خود تسهیلات با سود ۱۵ تا ۱۸ درصد دریافت کنند. متقاضیان تا پایان اسفند ۹۶ فرصت دارند تا برای استفاده از این تسهیلات نسبت به افتتاح حساب سپرده در بانک مهر اقتصاد اقدام کنند.
 

شناسنامه طرح ارمغان مهر
ردیف        عنوان           شرح
 1  نوع سپردهسرمایه گذاری با قابلیت دریافت و پرداخت
 2حداقل مبلغ سپرده۲ میلیون تومان
 3نرخ سود علی الحساب سپرده۰٫۰۱%
 4نرخ سود علی الحساب انصراف از دریافت امتیاز تسهیلات۹٫۹۹%
 5نسبت مبلغ تسهیلات به معدل سپردهتا ۱۰۰% معدل سپرده
 6حداقل مبلغ تسهیلات      ۲ میلیون تومان
 7حداکثر مبلغ تسهیلات     ۳ میلیارد تومان
 8نرخ سود تسهیلات ۱۵ تا ۱۸ درصد
 

 

حساب سپرده طرح ارمغان مهر

اولین گام برای برخورداری از تسهیلات طرح ارمغان مهر، افتتاح حساب در بانک مهر اقتصاد است که حداقل موجودی آن ۲ میلیون تومان تعیین‌شده است. حساب سرمایه‌گذاری طرح ارمغان مهر قابلیت دریافت و پرداخت را برای مشتری دارد و نرخ سود علی‌الحساب آن ۰٫۰۱% تعیین‌شده است. حداقل مدت سپرده‌گذاری برای بهره‌مندی از امتیاز طرح تسهیلاتی ارمغان مهر دو ماه تعیین‌شده که مشتری می‌تواند برای افزایش میزان تسهیلات دریافتی و یا بالا بردن تعداد اقساط پرداختی تسهیلات تا هفت‌ماه مدت سرمایه‌گذاری حساب سپرده خود را افزایش دهد. در صورت انصراف مشتری از دریافت تسهیلات، نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری ۹٫۹۹% محاسبه خواهد شد.
 

تسهیلات طرح ارمغان مهر

در طرح ارمغان مهر بانک مهر اقتصاد، با انتخاب مشتری تا ۱۰۰ درصد معدل حساب سپرده تسهیلات پرداخت می‌شود. در این طرح حداقل رقم تسهیلات دو میلیون تومان و حداکثر رقم پرداختی ۳ میلیارد تومان تعیین‌شده است. نرخ سود تسهیلات طرح ارمغان مهر نیز بین ۱۵ تا ۱۸ درصد در نظر گرفته‌شده که بر اساس مدت‌زمان پرداخت انتخاب‌شده از سوی مشتری، تعیین می‌شود.
 

نسبت تعداد اقساط به میزان تسهیلات

در طرح ارمغان مهر بانک مهر اقتصاد، نسبت تعداد اقساط با میزان تسهیلات دریافتی نیز متغیر خواهد بود و درصورتی‌که مشتری به‌جای دریافت ۱۰۰ درصد معدل حساب سپرده خود، به‌اندازه پنجاه‌درصد معدل حساب سپرده تسهیلات دریافت کند، تعداد اقساط پرداختی دو برابر خواهد شد. به‌طور مثال درصورتی‌که مشتری بعد از گذشت دو ماه از افتتاح حساب معادل ۱۰۰ درصد معدل حساب سپرده تسهیلات دریافت کند، تعداد اقساط ۲۴ ماهه خواهد بود اما درصورتی‌که مبلغ تسهیلات ۵۰ درصد معدل حساب سپرده باشد، تعداد اقساط ۴۸ ماهه خواهد بود. در تسهیلات ۱۷ درصدی برای حساب سپرده دوماهه (۱۰۰ درصد معدل حساب) تعداد اقساط ۱۸ ماه خواهد بود که در صورت دریافت تسهیلات به‌اندازه ۵۰ درصد معدل حساب سپرده، تعداد اقساط ۳۶ ماهه خواهد بود.
 

مدت سپرده گذاریمبلغ سپردهنسبت تسهیلات به معدل سپردهمبلغ تسهیلاتنرخ سودمدت اقساط/ماه
۲ ماه۱۰ میلیون تومان۱۰۰%۱۰ میلیون تومان۱۸%۲۴    
۲ ماه۱۰ میلیون تومان۵۰%۵  میلیون تومان۱۸%۴۸
۲ ماه۱۰ میلیون تومان۱۰۰%۱۰ میلیون تومان۱۷%۱۸
۲ ماه۱۰ میلیون تومان۵۰%۵ میلیون تومان۱۷%۳۶
 

 

نسبت تعداد اقساط و مدت سرمایه‌گذاری سپرده

نسبت تعداد اقساط به مدت سپرده‌گذاری ۱۲ ماه است به این معنا که بطورمثال اگر مشتری بعد از گذشت دو ماه از افتتاح حساب درخواست دریافت تسهیلات داشته باشد باید اقساط خود را طی ۲۴ ماه پرداخت نماید و درصورتی‌که بعد از سه ماه تقاضای درخواست تسهیلات داشته باشد باید طی ۳۶ ماه اقساط خود را پرداخت کند. حداکثر میزان سپرده‌گذاری مشتری هفت ماه خواهد بود که اقساط پرداختی تسهیلات، ۸۴ ماهه خواهد بود.
 

نسبت سود تسهیلات و تعداد اقساط

سود تسهیلات طرح ارمغان مهر برای حساب سپرده دوماهه ۱۸ درصد تعیین‌شده است که مشتری می‌تواند با کاهش تعداد اقساط، سود تسهیلات را نیز کاهش بدهد. نسبت تعداد اقساط تسهیلات به هرماه سپرده‌گذاری و متناسب با نرخ سود تسهیلات این‌طور تعیین‌شده که در تسهیلات ۱۸ درصدی مشتری به ازای هر یک ماه سپرده‌گذاری اقساط ۱۲ ماهه، در تسهیلات ۱۷ درصدی به ازای هر یک ماه سپرده‌گذاری اقساط ۹ ماهه، در تسهیلات ۱۶ درصدی به ازای هر یک ماه سپرده‌گذاری اقساط ۶ ماهه و در تسهیلات ۱۵ درصدی به ازای هر یک ماه سپرده‌گذاری اقساط ۳ ماهه پرداخت می‌کند. برای مثال مشتری درصورتی‌که سپرده چهار ماه انجام داده باشد، اقساط تسهیلات ۱۸ درصدی ۴۸ ماهه، اقساط تسهیلات ۱۷ درصدی ۳۶ ماهه، اقساط تسهیلات ۱۶ درصدی ۲۴ ماهه و اقساط تسهیلات ۱۵ درصدی ۱۲ ماهه خواهد بود.
 

نسبت تعداد اقساط تسهیلات به هر ماه سپرده گذاری، متناسب با نرخ سود تسهیلات

 

سود تسهیلات     18%     17%    16%     15%
تعداد اقساط     12ماه     9ماه    6ماه     3ماه
 

  

تضامین تسهیلات طرح ارمغان مهر

تسهیلات طرح ارمغان مهر در قالب خرید ملک، خودرو، تولید و کسب‌وکار پرداخت می‌شود و مشتری بر اساس نیاز و تسهیلات دریافتی خود می‌تواند تضمین معتبر را به بانک ارائه کند. طبق قوانین و مقررات اعلام‌شده از سوی بانک، برای تسهیلات دریافتی تا سقف ۶۰ میلیون تومان ضامن رسمی کارکنان دولت (کسر از حقوق) جواز کسب و ارائه چک‌بانکی مربوط به شخص دریافت‌کننده تسهیلات به‌عنوان ضامن موردقبول است. برای دریافت تسهیلات بانکی بالای ۶۰ میلیون تومان ارائه وثیقه ملکی از سوی دریافت‌کننده تسهیلات الزامی است.

نظرات شما


  • فرشید زارعی

     
    ۰

   چندی پیش مبلغ ۶۰ میلیون تومان قرض کردم و در طرح ارمغان بانک مهر اقتصاد شعبه مصباح کرج کد ۹۲۲۷ حساب باز کردم تا بعد از گذشت ۲ ماه بتوانم معادل پولی که در بانک قرارداده ام، وام بگیرم. در همان ابتدا مسئول تسهیلات بانک، برگه ای به من داد که موارد لازم برای دریافت وام در آن برگه درج شده بود. طبق آن موارد من باید دو ضامن کارمند یا کاسب برای دریافت وام آماده می کردم. پس از گذشت ۲ ماه که با دو ضامن به بانک مراجعه کردم، مسئول تسهیلات گفت باید یک ضامن دیگر هم بیاوری. اما این کار برای من امکان پذیر نبود. از طرفی، مجبور بودم پولی که قرض گرفته ام را پس بدهم. به همین خاطر به اجبار، درخواست بستن حسابم را مطرح نمودم. متصدیان بانک مدعی شدند که بستن حساب مشتری فقط با ارائه رضایت نامه وی و تاکید بر اینکه پرداخت وام با درخواست مشتری لغو شده، امکان پذیر است. رضایت نامه را نوشتم و پولم را پس گرفتم. بانک مهر اقتصاد سودی معادل  600 الی۷۰۰ هزار تومان برای دو ماهی که ۶۰ میلیون من در حساب سپرده ارمغان بود، به من پرداخت کرد. درصورتی که من مجبور بودم به کسی که ۶۰ میلیون به من قرض داده، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سود پرداخت کنم. من به بازرسی شعبه مرکزی بانک مهراقتصاد شکایت کردم. آقای میرزایی (بازرسی بانک مهر اقتصاد) به من گفتند شما واجد شرایط دریافت وام نبودید. پس از آن به بانک مرکزی شکایت کردم که فهمیدم بانک مهر اقتصاد هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده است. نکته جالب اینجا بود که پس از چند روز از بانک مهراقتصاد با من تماس گرفتند و گفتند درمحاسبه سود شما  اشتباه شده و شما باید در این بانک حساب باز کنید تا این مبلغ (صدهزار تومان) به حساب شما واریز شود. این مشکلات حساب من با طرح ارمغان بانک مهر اقتصاد بود.

   ۲ ساعت قبل
   پاسخ

  • فرشید زارعی

     
    ۰

   اگر این مطلب رو برندارین جهت اشاعه و فریب مردم از سایت شما شکایت میکنم شما باعث قربانی شدن مردم میشوید و چند بار هم براتون ایمیل زدیم و پاسخگو نبودید

   ۲ ساعت قبل
   پاسخ

   • رده

      
     ۰
     ۰
    سلام به ایمیل شما پاسخ داده شده و درخواست کردیم مورد انتقاد خود را به صورت کامنت زیر همین پست مطرح کنید. در کامنت‌های شما مشخص نیست چه انتقادی به این طرح دارید؟ 

    ۲ ساعت قبل