طرح تسهیلاتی سروش ارزش ‌آفرینان دی چیست؟

مشتریان بانک دی می‌توانند با افتتاح حساب سپرده، ضمن دریافت سود سالیانه حساب سپرده خود، از تسهیلات پیش‌بینی‌شده متناسب با رقم سپرده استفاده کنند. در این طرح بعد از افتتاح حساب و تحویل مدارک موردنیاز به بانک، تسهیلات در کمترین زمان ممکن و ظرف مدت چند روز کاری به متقاضیان پرداخت می‌شود.

 

میزان تسهیلات طرح سروش ارزش ‌آفرینان دی

مشتریان بانک دی می‌توانند با افتتاح حساب سپرده، معادل ۸۵ درصد مبلغ سپرده خود تسهیلات دریافت کنند. طبق اعلام بانک دی، در طرح ارزش‌آفرینان دی سقفی برای تسهیلات دریافتی تعیین نشده است. مشتریان به نسبت میزان سرمایه‌گذاری حساب سپرده، می‌توانند تقاضای دریافت تسهیلات بدهند.

 

سود سپرده و تسهیلات طرح سروش ارزش ‌آفرینان

حساب سپرده مشتریان سالیانه ۱۲ درصد سود دریافت خواهد کرد. سود تسهیلات پرداخت‌شده در این طرح سالیانه ۱۵ درصد خواهد بود.البته مشتریان در این طرح حق انتخاب سود ۱۵ درصد برای حساب سپرده خود را دارند. در این صورت سود تسهیلات پرداختی به آن‌ها، ۱۸ درصد محاسبه خواهد شد.

 

اقساط تسهیلات طرح سروش ارزش ‌آفرینان دی

در طرح سروش دی، مدت و نحوه پرداخت اقساط تسهیلات به انتخاب مشتری خواهد بود. مشتریان بانک دی که از تسهیلات طرح سروش را دریافت می‌کنند، می‌توانند حداکثر طی ۳۶ ماه (سه‌ساله) اقساط خود را پرداخت کنند. مشتریان همچنین می‌توانند طبق توافق با شعب، اقساط خود را به‌صورت یکجا و به‌صورت سالیانه پرداخت کنند. در این صورت سود تسهیلات دریافتی، ۱۷ درصد محاسبه خواهد شد.

ضمانت دریافت تسهیلات

مشتریان حقیقی که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افتتاح حساب کنند و متقاضی دریافت ۸۵ درصد مبلغ سپرده، تسهیلات باشند، مبلغ سپرده آن‌ها ضمانت محسوب خواهد شد. مشتریانی که رقم بالاتری سرمایه‌گذاری می‌کنند، برای دریافت تسهیلات نیاز به ضمانت‌نامه‌های دیگری ازجمله استعلام سازمان مالیاتی دارند که شعب اخذ وام به مشتریان اعلام خواهند کرد.

نظرات شما