وام مسکن بدون نوبتتا ۵۰ میلیون تومان، تسهیلات بانک ملی و رسالت به فرهنگیان با سود ۱۲ درصد

تا ۵۰ میلیون تومان، تسهیلات بانک ملی و رسالت به فرهنگیان با سود ۱۲ درصد

فرهنگیان و کارکنان آموزش‌وپرورش سراسر کشور از ابتدای سال آینده می توانند از طریق بانک‌های ملی و رسالت تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد دریافت کنند.

تسهیلات مسکن فرهنگیان

طبق توافقات صورت گرفته بین آموزش‌وپرورش و بانک ملی، فرهنگیان می توانند بدون نوبت تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کنند. میزان این تسهیلات در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، ۵۰ میلیون تومان و در مراکز استان‌ها و شهرهای زیر ۲۰۰ هزار، ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته‌شده است.
 

نرخ سود و اقساط تسهیلات مسکن فرهنگیان

سود تسهیلات مسکن فرهنگیان بانک ملی ۱۲ درصد محاسبه خواهد شد. درصورتی‌که تسهیلات فرهنگیان برای خرید مسکن مورداستفاده قرار بگیرد، اقساط بازپرداخت آن در دوره ۱۰ ساله و در صورت استفاده تسهیلات برای ساخت مسکن، دوره بازپرداخت ۱۲ ساله خواهد بود. بانک ملی پرداخت تسهیلات به خریداران مسکن را مشروط به عمر حداکثر ۱۰ ساله ملک خریداری‌شده اعلام کرده است.
 

تسهیلات بانک رسالت به فرهنگیان

طبق تفاهم‌نامه آموزش‌وپرورش و بانک رسالت، این بانک از سال آینده تا سقف ۳۰ میلیون تومان تسهیلات به فرهنگیان پرداخت می‌کند. در این طرح بانک رسالت به ازای گذشت ۵ ماه، یک برابر میزان سپرده را به‌عنوان تسهیلات به فرد صاحب حساب پرداخت می‌کند. به‌طور مثال اگر فرهنگیان بخواهند ۱۰ میلیون تومان از این بانک وام بگیرند، باید ۵ میلیون تومان سپرده‌گذاری کنند و بعد از گذشت ۵ ماه، ۵ میلیون تومان و بعد از گذشت ۱۰ ماه ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بگیرند. ضمن اینکه اصل پول سپرده‌گذار نیز همراه با تسهیلات به وی پرداخت می‌شود.
 

نرخ سود و اقساط بانک رسالت به فرهنگیان

طبق توافق صورت گرفته نرخ سود تسهیلات بانک رسالت به فرهنگیان نیز ۱۲ درصد محاسبه خواهد شد. حداکثر اقساط این تسهیلات نیز ۳۶ ماهه پیش‌بینی‌شده که بسته به میزان تسهیلات دریافتی متغیر خواهد بود.

نظرات شما