تسهیلات آنی بانک تجارت؛ بدون ضامن با سود و اقساط انتخابی

تسهیلات آنی بانک تجارت؛ بدون ضامن با سود و اقساط انتخابی

با سپرده‌گذاری در بانک تجارت می‌توانید در کمترین زمان ممکن، بدون نیاز به ضامن و با نرخ سود حداقلی وام بگیرید یا اینکه یکی از نزدیکان خود را برای دریافت وام به بانک معرفی کنید.

طرح تسهیلات آنی بانک تجارت چیست؟

در این طرح شما می‌توانید با افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت، هم‌زمان با دریافت سود سپرده خود، از تسهیلات در نظر گرفته‌شده طرح آنی نیز استفاده کنید. تسهیلات آنی به پشتوانه حساب سپرده شما و با نرخ سود کمتر از نرخ مصوب بانک مرکزی (۱۸ درصد) قابل دریافت است. در صورت تمایل و افتتاح حساب در بانک تجارت، تسهیلات آنی ۲۴ ساعت پس از افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری و تکمیل مدارک به شما پرداخت خواهد شد.
 

سقف تسهیلات آنی بانک تجارت چقدر است؟

طبق اعلام بانک تجارت، سقف وامی که مشتری می‌تواند در این طرح دریافت کند، ۳۰۰ میلیون تومان است. در این طرح میزان تسهیلات متناسب با میزان سپرده‌گذاری، سود سپرده و تسهیلات و مدت‌زمان قرارداد تعیین می‌شود که به انتخاب مشتری خواهد بود. ضریب تسهیلات در این طرح بین ۶۰ تا ۸۵ درصد مبلغ سپرده متغیر خواهد بود که در قالب سه نوع سپرده با نرخ سود ۵، ۱۰ و ۱۵ درصدی پرداخت می‌شود.

سود، میزان و اقساط تسهیلات به انتخاب مشتری

در طرح تسهیلاتی آنی بانک تجارت، میزان تسهیلات، نرخ سود و تعداد اقساط بر عهده خود مشتری خواهد بود. درواقع مشتری با تعیین نوع سپرده‌ای که در بانک تجارت افتتاح می‌کند، میزان سود و اقساط تسهیلات خود را کاهش یا افزایش می‌دهد. مدت‌زمان بازپرداخت اقساط به‌منزله مدت‌زمان قرارداد سپرده مشتری نیز خواهد بود و تا زمان تسویه تسهیلات امکان بسته شدن سپرده وجود نخواهد داشت.
 

تسهیلات آنی تجارت با سپرده ۵ درصدی

در این طرح حساب سپرده بلندمدت مشتری با نرخ سود ۵ درصدی افتتاح می‌شود و تسهیلات با دوره بازپرداخت ۱۲، ۲۴ یا ۳۶ ماهه که به انتخاب مشتری خواهد بود، پرداخت می‌شود. سقف تسهیلات این طرح ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با نرخ سود ۴ تا ۷ درصدی و با ضریب تسهیلات ۷۵ تا ۸۵ درصد میزان سپرده به مشتری تعلق می‌گیرد.
 

مدت قرارداد (اقساط)سود تسهیلاتضریب تسهیلات
۱۲ ماه۴ درصد۷۵ درصد سپرده
۱۲ ماه۷ درصد۸۰ درصد سپرده
۲۴ ماه۴ درصد۸۰ درصد سپرده
۲۴ ماه۷ درصد۸۵ درصد سپرده
۳۶ ماه۴ درصد۸۰ درصد سپرده
۳۶ ماه۷ درصد۸۵ درصد سپرده

 تسهیلات آنی تجارت با سپرده ۱۰ درصدی

در این طرح مشتری حساب سپرده بلندمدت با نرخ سود ۱۰ درصدی افتتاح می‌کند و تسهیلات با دوره بازپرداخت ۱۲، ۲۴ یا ۳۶ ماهه که به انتخاب خود مشتری است، پرداخت خواهد شد. سقف تسهیلات این طرح ۲۵۰ میلیون تومان تعیین‌شده است که با نرخ سود ۱۰ تا ۱۳ درصدی و با ضریب تسهیلات ۷۵ تا ۸۵ درصد میزان سپرده به مشتری پرداخت می‌شود.
 

مدت قرارداد (اقساط)سود تسهیلاتضریب تسهیلات
۱۲ ماه۱۰ درصد۷۵ درصد سپرده
۱۲ ماه۱۳ درصد۸۰ درصد سپرده
۲۴ ماه۱۰ درصد۸۰ درصد سپرده
۲۴ ماه۱۳ درصد۸۵ درصد سپرده
۳۶ ماه۱۰ درصد۸۰ درصد سپرده
۳۶ ماه۱۳ درصد۸۵ درصد سپرده

 تسهیلات آنی تجارت با سپرده ۱۵ درصدی

در این طرح حساب سپرده بلندمدت مشتری با نرخ سود ۱۵ درصدی افتتاح می‌شود و تسهیلات با دوره بازپرداخت ۱۲، ۲۴ یا ۳۶ ماهه است که به انتخاب خود مشتری خواهد بود. سقف تسهیلات این طرح ۲۰۰ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۸ درصدی تعیین‌شده است. در این طرح ضریب تسهیلات ۶۰ تا ۷۰ درصد میزان سپرده به مشتری پرداخت می‌شود.
 

مدت قرارداد (اقساط)سود تسهیلاتضریب تسهیلات
۱۲ ماه۱۸ درصد۶۰ درصد
۲۴ ماه۱۸ درصد۶۵ درصد
۳۶ ماه۱۸ درصد۷۰ درصد

 امتیاز تسهیلات خود را واگذار کنید

 

قوانین سپرده‌گذاری در طرح تسهیلاتی آنی بانک تجارت

نظرات شما