تسهیلات جدید بانک شهر

بانک شهر در سه طرح سپرده سرآمد مسکن شهر، نشان شهر و کارای شهر و در قالب تأمین، تعمیر و بازسازی مسکن، خرید لوازم‌خانگی، خودرو و نیازهای ضروری افراد و تأمین سرمایه در گردش و نیازهای موردی شرکت‌ها به مشتریانش تسهیلات پرداخت می‌کند.

تسهیلات طرح سپرده سرآمد مسکن شهر

در این طرح مشتریان بانک شهر می‌توانند با افتتاح حساب و سپرده‌گذاری در حساب مخصوص تسهیلات سپرده سرآمد مسکن شهر، پس از گذشت حداقل ۳ ماه از افتتاح حساب متناسب با میانگین موجودی سپرده خود در طول سه ماه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. نرخ سود این تسهیلات ۱۲ تا ۱۸ درصد تعیین‌شده که با توجه به میزان تسهیلات دریافتی و مدت‌زمان بازپرداخت آن متغیر خواهد بود. ضمن اینکه به سپرده مشتری نیز سود یک‌درصدی تعلق خواهد گرفت. دریافت‌کننده تسهیلات می‌تواند اقساط خود را بین ۳۶ تا ۱۲۰ ماه پرداخت کند. در این طرح متقاضی دریافت تسهیلات تا سقف سی میلیون تومان باید ضمانت رسمی (معرفی‌نامه کسر از حقوق) به بانک ارائه کند. برای دریافت تسهیلات ۳۰ میلیون تومان به بالا علاوه بر ضمانت رسمی، ارائه وثیقه ملکی نیز از سوی متقاضی دریافت تسهیلات الزامی است.

تسهیلات طرح سپرده نشان شهر

در طرح سپرده نشان شهر، مشتری پس از افتتاح حساب و گذشت حداقل ۳‌ماه، حائز دریافت تسهیلات می‌شود که متناسب با مبلغ سپرده‌گذاری می‌تواند بین نیم تا ۲ برابر مبلغ سپرده‌گذاری تسهیلات دریافت می‌کند. به‌حساب سپرده مشتری در این طرح سود یک‌درصدی تعلق می‌گیرد و سود تسهیلات با توجه به میزان سپرده، مبلغ تسهیلات دریافتی و مدت‌زمان بازپرداخت بین ۴ تا ۱۲ درصد محاسبه خواهد شد. تسهیلات دریافتی در این طرح باید در اقساط ۱۲ تا ۶۰ ماهه به بانک بازپرداخت شود. در این طرح نیز برای دریافت تسهیلات ۳۰ میلیون تومان به بالا علاوه بر ضمانت رسمی (معرفی‌نامه کسر از حقوق)، ارائه وثیقه ملکی از سوی متقاضی دریافت تسهیلات الزامی است.

تسهیلات طرح کارای شهر

در این طرح بانک شهر، مشتریان می‌توانند معادل حداکثر ۹۰ درصد مبلغ سپرده خود با نرخ سود ۳ درصد بالاتر از سپرده، تسهیلات دریافت کنند. مشتریانی که اقدام به افتتاح حساب کوتاه‌مدت می‌کنند سود سپرده ۱۰‌درصد دریافت می‌کنند و نرخ سود تسهیلات دریافتی آن‌ها ۱۳ درصد محاسبه می‌شود. مشتریانی که حساب بلندمدت یک‌ساله افتتاح می‌کنند نیز سود ۱۵ درصدی به‌حساب سپرده‌شان تعلق می‌گیرد و سود تسهیلات دریافتی‌شان ۱۸ درصد محاسبه خواهد شد.
یکی از شرایطی که برای دریافت تسهیلات در این طرح تعیین‌شده، بازپرداخت اقساط با دوره بازپرداخت حداکثر ۳۶ ماهه است که می‌تواند به‌صورت ماهانه و یا به‌صورت سه‌ماهه از سوی مشتری انتخاب شود.
در این طرح درصورتی‌که مشتری موافق بلوکه شدن سپرده خود باشد نیازی به ارائه ضامن نیست اما درصورتی‌که مشتری خواهان برداشت سپرده خود باشد برای دریافت تسهیلات باید اقدام به ارائه ضامن رسمی و وثیقه ملکی کند.
در این طرح تسهیلاتی، شرکت‌ها می‌توانند از معافیت مالیاتی سود سپرده برخوردار شوند و هزینه‌های مالی شرکت به‌عنوان هزینه‌های مالیاتی، قابل‌قبول است.
در این طرح امکان پرداخت تسهیلات توسط شعبه در کوتاه‌ترین زمان ممکن وجود دارد وجود دارد و مشتری می‌تواند با انجام سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک، به‌جای برداشت سپرده که منجر به نرخ شکست و کاهش سود دریافتی می‌شود، جهت تأمین نیاز مالی خود تسهیلات دریافت کند.