تسهیلات صدرا ارزش آفرین بانک دی با نرخ سود ۴ تا ۱۸ درصد همزمان با دریافت سود روزشمار حساب سپرده

تسهیلات صدرا ارزش آفرین بانک دی با نرخ سود ۴ تا ۱۸ درصد همزمان با دریافت سود روزشمار حساب سپرده

در طرح صدرا ارزش آفرین بانک دی می‌توانید ضمن دریافت سود روزشمار تا ۱۰۰ درصد میانگین گردش حساب خود در بازه زمانی مشخص، تسهیلات بگیرید.

طرح تسهیلاتی صدرا ارزش آفرین بانک دی

در این طرح شما می‌توانید با توجه به مدت سرمایه‌گذاری و میانگین حساب خود تا ۱۰۰ درصد معدل حساب و با نرخ سود حداقل ۴ درصد وام بگیرید. میزان، سود و اقساط تسهیلات به انتخاب مشتری خواهد بود که بر اساس میزان و مدت‌زمان معدل‌گیری گردش حساب و نوع تسهیلات دریافتی (قرض‌الحسنه یا مرابحه) تعیین می‌شود. ضمن اینکه نرخ سود تسهیلات نیز بر اساس نوع حساب، میزان و نوع تسهیلات بین ۴ تا ۱۸ درصد متغیر خواهد بود.
 

افتتاح حساب طرح صدرا ارزش آفـرین بانک دی

 برای استفاده از این طرح تسهیلاتی شما می‌توانید با افتتاح یکی از حساب‌های طرح صدرا ارزش‌آفرین بانک دی و با توجه به جزئیات طرح قرض‌الحسنه یا کوتاه‌مدت عادی نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنید. طبق اعلام بانک دی کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی می‌توانند نسبت به افتتاح حساب قرض‌الحسنه یا کوتاه‌مدت عادی اقدام و در کمترین زمان ممکن که حداقل ۲ ماه است، تسهیلات ویژه این طرح را دریافت کنند. درصورتی‌که مشتری سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت صدرا را برای استفاده از این طرح تسهیلاتی انتخاب کند، سود ۱۰ درصدی روزشمار دریافت خواهد کرد.

تسهیلات قرض‌الحسنه صدرا

در این طرح شما می‌توانید با توجه به میانگین گردش حساب خود در حساب قرض‌الحسنه یا کوتاه‌مدت عادی در بازه زمانی حداقل ۲ ماهه تا سقف ۲۰ میلیون تومان وام بگیرید. نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه طرح صدرا ۴ درصد محاسبه خواهد شد و حداکثر مدت‌زمان بازپرداخت اقساط ۲۴ ماه تعیین‌شده است.

تسهیلات مرابحه صدرا ارزش آفـرین

در این طرح تسهیلات متقاضیان دارای حساب قرض‌الحسنه یا کوتاه‌مدت، در قالب مرابحه پرداخت می‌شود که با توجه به نوع حساب، مدت‌زمان معدل‌گیری گردش حساب و تعداد اقساط نرخ سود آن بین ۴ تا ۱۸ درصد محاسبه که توسط مشتری تعیین خواهد شد. در این طرح مشتری اقساط تسهیلات دریافتی را به‌صورت اقساطی یا یکجا سررسیدی پرداخت می‌کند که حداکثر زمان آن ۳۶ ماه تعیین‌شده است.
 

  • به‌طور مثال بر اساس نوع عقد مورد تقاضای مشتری و از محل میانگین ۶ ماهه حساب، تسهیلات با شرایط ذیل قابل پرداخت است.

 
حساب قرض‌الحسنه جاری صدرا ارزش آفـرین

نوع عقد تسهیلاتمبلغ تسهیلاتنرخ سود کارمزد تسهیلاتتعداد اقساط
قرض‌الحسنه۶۰% میانگین حساب۴%۲۴ ماهه
مرابحه اقساطی۱۷۰% میانگین حساب۱۸%۲۴ ماهه
مرابحه یکجا سررسید۱۳۵% میانگین حساب۱۸%۱۲ ماهه

 
حساب کوتاه‌مدت روزشمار صدرا ارزش آفـرین

نوع عقد تسهیلاتمبلغ تسهیلاتنرخ سود کارمزد تسهیلاتتعداد اقساط
قرض‌الحسنه۲۵% میانگین حساب۴%۲۴ ماهه
مرابحه اقساطی۷۵% میانگین حساب۱۸%۲۴ ماهه
مرابحه یکجا سررسید۶۰% میانگین حساب۱۸%۱۲ ماهه

 

نظرات شما