جدول قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران

دنیای اقتصاد جدول زیر را منتشر کرد.