در طرح تدبیر بانک سپه با افتتاح حساب ۲ میلیونی تا ۵۰ میلیون وام بگیرید

در طرح تدبیر بانک سپه با افتتاح حساب ۲ میلیونی تا ۵۰ میلیون وام بگیرید

در این طرح می‌توانید با حداقل ۲ میلیون تومان حساب افتتاح کنید و تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام بگیرید و از بیمه عمر رایگان استفاده کنید.

نحوه دریافت و نرخ سود تسهیلات طرح تدبیر

برای استفاده از این طرح ابتدا باید حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری کارت (بدون دسته‌چک – متمرکز) باز کنید که حداقل موجودی آن ۲ میلیون تومان باید باشد و بعد از گذشت مدت‌زمان ۶ ماه، متناسب با میانگین موجودی حساب خود و تا سقف ۵۰ میلیون تومان می‌توانید تسهیلات بگیرید. در این طرح نوع حساب سپرده قرض‌الحسنه بدون سود و نرخ سود تسهیلات ۱۴ درصد محاسبه می‌شود.
 

شناسنامه طرح تسهیلاتی تدبیر
 عنوانشرح
۱نوع سپردهسپرده قرض‌الحسنه جاری کارت
۲حداقل مبلغ سپرده۲ میلیون تومان
۳نرخ سود سپرده۰%
۴حداقل زمان سپرده‌گذاریحداقل ۶ ماه
۵حداکثر تسهیلات۵۰ میلیون تومان
۶نرخ سود تسهیلات۱۴%
۷تعداد اقساطحداکثر ۴۸ ماه
 

 

برداشت کامل مبلغ سپرده و تسهیلات طرح تدبیر

در این طرح هیچ بخشی از مبلغ سپرده و تسهیلات شما بلوکه نخواهد شد و بعد از سپری شدن مدت‌زمان متناسب برای کسب امتیاز دریافت تسهیلات، می‌توانید کل مبلغ سپرده‌گذاری شده و تسهیلات متناسب تا سقف ۵۰ میلیون تومان را برداشت کنید. در طول مدت سپرده‌گذاری، موجودی حساب شما نباید از حداقل تعیین‌شده (۲ میلیون تومان) کمتر شود و در صورت کاهش مبلغ از حداقل تعیین‌شده به هر دلیلی، مبلغ تسهیلات متعلق به آن حساب به‌طور سیستمی صفر خواهد شد.
 

تعداد اقساط تسهیلات طرح تدبیر به انتخاب مشتری

 تعداد اقساط بازپرداخت بر اساس میزان و نوع تسهیلات دریافتی تعیین می‌شود که سقف آن ۴۸ ماهه خواهد بود. پس از مشخص شدن مبلغ تسهیلات، می‌توانید به ازای هر یک ماه تأخیر در دریافت تسهیلات، سه ماه به مدت بازپرداخت و یا به ازای کاهش هر ۳ درصد از مبلغ تسهیلات قابل پرداخت، یک ماه به مدت بازپرداخت تسهیلات خود اضافه کنید. همچنین در صورت تمایل می‌توانید از ترکیب هر دو روش جهت افزایش مدت بازپرداخت استفاده کنید.
 

نوع پرداخت تسهیلات طرح تدبیر

بعد از افتتاح حساب و گذشت حداقل زمان سپرده‌گذاری (۶ ماه) می‌توانید با توجه به امتیاز کسب‌شده از میانگین موجودی حساب سپرده، از تسهیلات طرح تدبیر در قالب کارت اعتباری مرابحه با سقف بازپرداخت ۳۶ ماه (تا سقف ۵۰ میلیون)، تسهیلات خرید کالا با سقف بازپرداخت ۳۶ ماه (تا سقف ۱۰ میلیون) و یا تسهیلات تعمیرات اساسی مسکن با سقف بازپرداخت ۴۸ ماه (تا سقف ۵۰ میلیون) استفاده کنید.
 

نوع تسهیلاتمبلغاقساط
کارت اعتباری مرابحهسقف ۵۰ میلیونحداکثر ۳۶ ماه
خرید کالاسقف ۱۰ میلیونحداکثر ۳۶ ماه
تعمیرات اساسی مسکنسقف ۵۰ میلیونحداکثر ۴۸ ماه
 

 

مزایای طرح تسهیلاتی طرح تدبیر

  • در این طرح دریافت‌کننده تسهیلات به‌اندازه سقف تسهیلات دریافتی و به مدت یک سال از بیمه عمر رایگان برخوردار می‌شود.
  • صاحب سپرده حساب طرح تدبیر بعد از کسب امتیاز لازم برای دریافت تسهیلات می‌تواند امتیاز خود را به یکی از بستگان درجه‌یک (همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر) انتقال دهد.
  • حساب سپرده طرح تدبیر از نوع حساب‌های متمرکز بانک سپه است و دارنده حساب می‌تواند از خدمات سامانه‌های بانکداری اینترنتی، تلفن‌بانک و همراه بانک استفاده کند.
  • مشتریان حقوقی شامل دستگاه‌ها و سازمان‌ها می‌توانند با عقد تفاهم‌نامه با اداره کل بازاریابی بانک سپه، کارکنان زیرمجموعه خود را از دریافت تسهیلات این طرح بهره‌مند کنند.

 

شرایط و ضوابط دریافت تسهیلات طرح تدبیر

  • متقاضی تسهیلات به ازای دریافت هر ۱۰ میلیون تومان تسهیلات باید یک ضامن معتبر رسمی (حداقل یک کسر حقوق) به بانک معرفی کند.
  • هر فرد حقیقی با افتتاح حساب طرح تدبیر فقط یک‌بار از امتیاز اخذ تسهیلات از محل حساب افتتاح‌شده برخوردار می‌شود.
  • فرد متقاضی تسهیلات و ضامنین نباید در نظام بانکی چک برگشتی، بدهی و تعهدات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول داشته باشند.
  • مثبت بودن اعتبارسنجی بانک مبنی بر توان بازپرداخت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرنده و ضامنین و عدم استفاده از تسهیلات تعمیرات مسکن یا کارت اعتباری برای تسهیلات گیرنده

نظرات شما