بانکداران
خبر فوری :
منو اصلی

کد خبر: 75795

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۷

سپرده‌های کوتاه‌مدت رو به افزایش است

رشد قیمت ارز طی ماههای اخیر اقبال سپرده گذاران بانکی را به کوچ سرمایه های خود به سمت بازارهای نقدشونده افزایش داد. به گزارش بنکر (Banker)، بررسی ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی کشور نشان می دهد توان خلق پول و اعتبار دهی بانک ها تا حد زیادی تحت تأثیر ترکیب فعلی نقدینگی ...


رشد قیمت ارز طی ماههای اخیر اقبال سپرده گذاران بانکی را به کوچ سرمایه های خود به سمت بازارهای نقدشونده افزایش داد.

به گزارش بنکر (Banker)، بررسی ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی کشور نشان می دهد توان خلق پول و اعتبار دهی بانک ها تا حد زیادی تحت تأثیر ترکیب فعلی نقدینگی کشور قرار دارد بر این اساس اگرچه نقدینگی تا پایان تیرماه سال جاری از مرز ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذر کرده است اما بررسی نشان می دهد تقریبا ۹۵ درصد از نقدینگی کشور مربوط به سپرده هایی است که قبلا در قالب تسهیلات به بخش های تولیدی و غیر تولیدی پرداخت شده و یا نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی بانک ها قرار داشته است بنابراین امکان تخصیص مجدد آنها به بنگاه ها وجود ندارد.

از منظر دیگر نگاهی به ترکیب سپرده های بانکی نشان می دهد روند کاهشی سپرده های بلند مدت در چهارماهه نخست سالجاری سرعت گرفته و ادامه چنین روندی قدرت خلق پول بانک ها را کاهش خواهد داد و تبعات آن در تأمین مالی سایر بخش ها نمایان خواهد شد. آنگونه که برآوردها نشان می دهد نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در دو بخش مانده سپرده های بانکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص طبقه بندی می شود که به این ترتیب حجم مانده سپرده های بانکی ۱۵۶۰.۷ هزار میلیارد تومان و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تنها ۴۱.۶ هزار میلیارد تومان بوده است و این در شرایطی است که مانده سپرده های بانکی شامل بدهی بخش های دولتی و غیر دولتی به بانک ها نظیر تسهیلات اعطایی، ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی و بخشی از سایر دارایی بانک ها نظیر ساختمان، ملک و شرکت یا کارخانه اسکناس و مسکوک بوده است.
برآوردها حکایت از آن دارد که بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به نظام بانکی ۱۳۷.۹ هزار میلیارد تومان، ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی ۱۶۸.۴ هزار میلیارد تومان و دارایی بانک ها از جمله ملک و املاک ۴۴.۴ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر تثبیت بدهی به بانک ها، بدهی بخش دولتی به بانکها معادل ۲۲۰.۷ هزار میلیارد تومان و بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها ۱۱۲۷.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
آنگونه که تحلیل های کارشناسی می گوید در حال حاضر در ایران نهادهای منتشر کننده نقدینگی، بانک مرکزی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که از ترازنامه این دو نهاد، ترازنامه سیستم بانکی پدید می آید که یکی از مهمترین متغیرهای آن نقدینگی است.
براساس ترازنامه بانکی، نقدینگی از مجموع پول و شبه پول به دست می آید که پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری بخش غیر دولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و شبه پول نیز شامل سپرده های غیر دیداری بخش غیر دولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می شود. به عبارتی نقدینگی همان مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و مانده سپرده های نزد بانک هاست که با توجه به سهم پائین اسکناس و مسکوک نزد اشخاص از کل حجم نقدینگی، باید اجزای دیگر اثرگذار در آن را مورد توجه قرار داد.
آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بیش از ۹۷ درصد آن مربوط به مانده سپرده های بانکی است. در مورد سپرده های بانکی نیز باید توجه داشت که در مقابل هر واحد پس انداز در بانک ها، یک واحد وام در سطح دیگر ترازنامه بانک ها خلق شده است. به عبارتی نقدینگی یک تعریف حسابداری و یک تصویر از آخرین وضعیت اعتبارات صادر شده ای است که هنوز بازپرداخت نشده است و به تبع جز سپرده های آزاد بانک ها محسوب نمی شود. نگاهی به ترازنامه بانک ها در تیرماه نشان می دهد که بیش از ۸۷ درصد سپرده های بانک ها اعتباراتی است که بخش های دولتی و غیر دولتی تخصیص یافته است به نحوی که ۱۰.۵ درصد از آنها مربوط به سپرده های قانونی بانک ها و ذخایر اضافی آن نزد بانک مرکزی است. بنابراین می توان گفت که تقریبا ۹۵ درصد از نقدینگی کشور مربوط به سپرده هایی است که قبلاً به بخش های تولیدی و غیر تولیدی پرداخت شده و یا نزد بانک مرکزی نگهداری می شود. بنابراین تا زمانی که بخش قابل توجهی از نقدینگی مربوط به بدهی بخش های دولتی و غیر دولتی است، امکان تخصیص منابع مالی مجدد به بنگاه ها وجود نخواهد داشت. چنانچه مشخص شود چه میزان از این مطالبات به بدهی های غیر جاری بانک ها تبدیل شده، می توان اظها رنظر دقیق تری را در این زمینه ارائه کرد.
از منظری دیگر مانده سپرده های بانکی عمدتاً شامل سپرده های دیداری و غیر دیداری می شود که سپرده های دیداری شامل حساب های جاری اشخاص، بستانکاران موقت، خالص چک های صادره توسط بانک ها، حواله های عهده بانک مرکزی و مانده های مطالبه نشده نزد بانک ها و موسسات  اعتباری غیر بانک ها می شود و سهم نسبتا کوچکی از مانده سپرده های بانکی به سپرده های بانکی دارد و بخش عمده این سپرده ها را سپرده های غیر دیداری تشکیل می دهد. سپرده های  غیر دیداری نیز عمدتا شامل سرمایه گذاری های مدت دار می شود. در این میان آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در پایان تیرماه ۹۷ حجم سپرده های بلند مدت با ۱.۱ درصد نسبت به اسفند ۹۶ به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که سپرده های کوتاه مدت بانک ها در مدت مذکور رشد ۴.۵ درصدی داشته و به حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. گرچه از اسفند ۹۶ تاکنون سهم سپرده های بلند مدت از مانده سپرده های بانک ها کاهش یافته اما همچنان بخش اعظم سپرده های بانکی، سپرده های بلند مدت هستند و چنانچه این روند ادامه یابد احتمال اینکه در آینده حجم سپرده های کوتاه مدت بیش از بلندمدت شود، وجود دارد که این موضوع نیز قدرت خلق پول بانک ها را کاهش خواهد داد و تبعات آن در تأمین مالی سایر بخش ها ورود خواهد کرد.
آمارها نشان می دهد از فروردین تا تیر ۹۷ سپرده های بلندمدت بانکها رو به کاهش و سپرده های کوتاه مدت رو به افزایش بوده است.
به عبارت دیگر جذابیت سود بانکی تا حدی پائین بوده که افراد،  نگهداری وجوه با نقد شوندگی بالا را ارجح دانسته اند.
نکته قابل توجه این است که رشد ماهانه سپرده های بلندمدت نشان می دهد هر ماه به سرعت کاهش این سپرده ها افزوده شده است و ادامه این روند تا پایان سال جاری تغییر قابل توجهی را در ترکیب سپرده های بانکی به همراه خواهد داشت.
مانده سپرده های بانکی در تیرماه ۹۷، ۱۵۶۰.۷ هزار میلیارد تومان بوده که سهم سپرده های دیداری ۱۷۳.۴ درصد و سپرده های غیر دیداری ۱۳۸۷.۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
در این میان سهم قرض الحسنه پس انداز ۸۲.۹ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مدت دار ۱۲۸۱.۶ هزار میلیارد تومان و متفرقه، ۲۲.۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
اما سهم سرمایه گذاری های کوتاه مدت ۴۵۰.۷ هزار میلیارد تومان و بلندمدت ۸۳۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
به نوشته مهر، در این میان ابلاغ نرخ سود ۱۰ درصدی برای سپرده های کوتاه مدت و ۱۵ درصدی برای سپرده های بلند مدت تغییراتی را در روند سپرده های بلند و کوتاه مدت بانک ها به وجود آورده به نحوی که با افزایش موقتی نرخ سود سرمایه گذاری بلندمدت یک ساله به ۲۰ درصد با سیاست بانک مرکزی منجر به تغییر سپرده ها شده است اما افزایش نرخ ارز از فروردین تا پایان تیرماه مجدد بازار سپرده های کوتاه مدت را رونق داده است.

کد کوتاه شده لینک :

http://bankdaran.com/?p=75795
دیدگاه کاربران
*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

پربازدیدترین ها
 • روز
 • هفته
 • ماه
 • سال
 • آخرین اخبار بانکداری

  پرداخت ۵۰۰ میلیارد ریال وام در ۲ شعبه گیلان

  مسترکارت اسلامی در راه است

  سه ضلعی نوسان بازار در ابتدای بهمن

  تجربه ای برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه های متعدد

  تکلیف بدهی شرکت‌های‌دولتی به بانک‌ها

  بهای جهانی طلا به کمتر از ۱۲۸۰ دلار رسید

  ادامه افزایش قیمت سکه و عدم نوسان دلار و یورو + قیمت ۲۶ محصول خودرو

  "نه" بانک کشاورزی به سررسید و تقویم

  تحقق افزایش سرمایه ۸ هزارمیلیاردی ملل تا پایان سال ۹۸

  رشد اقتصادی جهان کاهش می یابد

  اختلال در اینترنت همواره به شرکت های پذیرنده اعلام می شود

  بانک ها چقدر کارمزد تراکنش‌ پرداخت کردند؟

  چرا بازار سکه و طلا هیجانی شد ؟

  برای خرید آپارتمان در استادمعین چقدر باید هزینه کنیم؟ + جدول

  خواسته ارزی بانک مرکزی از صادرکنندگان

  قیمت سکه به ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید

  بازار سکه و طلا هیجانی شد

  احتمال رکود اقتصادی در سال پیش‌رو

  از تغییر نگاه سرمایه‌گذاران تا ظهور بازیگرانِ جدیدِ قدرتمند

  قطع خدمات پرداخت سرورهای خارجی

  عقب‌نشینی طلا در بازارهای جهانی

  پیش بینی اثر تغییر روش محاسبه سود بر صندوق های سرمایه گذاری

  ۶۹۲۳ پایانه متخلف مسدود شد

  تکلیف بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها

  دلار در مسیر صعودی قرار گرفت

  قیمت ارز مسافرتی یورو کاهشی شد

  آیین‌نامه اجرایی تداوم فعالیت حساب ذخیره ارزی ابلاغ شد

  پیش‌بینی افزایش چشمگیر قیمت طلا درماه آینده

  آخرین وضعیت پرونده‌های خاوری و عراقچی

  رشد اقتصادی جهان با کاهش می یابد

  برنده جشنواره "سامانیوم" جایزه خود را دریافت کرد

  بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه

  چشم انداز قیمت جهانی طلا در هفته جاری

  پیشنهاد افزایش وام ازدواج به ۲۵ میلیون تومان

  تاکید معاون وزیر صنعت به تحویل خودروها بدون افزایش قیمت و رشد تا ۲۳ درصدی

  اعلام رضایت اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی درودگران و مبل‌سازان کشور از عملکرد بانک توسعه تعاون

  مراقب زیان ۵ بانک نظامی باشید

  کسب تندیس حسابرسی داخلی توسط بانک سامان

  مدیرعامل بانک توسعه صادرات به یاسوج و شیراز سفر می کند

  برنامه بانک تجارت برای افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی دارایی ها

  خلاقیت عامل تحرک بازار بیمه ‌ای

  ​خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک صادرات رشد کرد

  مزایده املاک بانک کارآفرین در تهران و شهرستان‌ها

  مقاله بیمه دانا، برگزیده همایش مدیریت ریسک و بیمه شد

  پیشنهاد افزایش سرمایه ۹۹ درصدی شرکت دارای صف خرید

  بانک آینده از مشتریان تشکر کرد

  تعداد شعب بانکی باید ۱۲ هزار شعبه باشد

  بانک ملی، تامین کننده منابع مالی بزرگ ترین طرح های عمرانی و خدماتی

  بانکها نرخ سود سپرده را چطور حساب می‌کنند؟

  حساسیت طلا به تنش‌های سیاسی

  بیمه دانا خسارت زیاندیدگان بازارچه مرزی نقده را پرداخت می‌کند

  دو دلیل برای ثبت بیشترین قیمت نفت در سال ۲۰۱۹

  یک گام از اخبار بانکداری جلو باشید

  رصد امواج در بازار ارز

  پرداخت ۲۸ هزار فقره وام خوداشتغالی بانک ملی برای رونق بازار کار

  تغییر سقف تراکنش برای مشتریان خاص

  کمیته چهارجانبه ارزی تشکیل می شود

  "همراه نوین" به‌روزرسانی شد

  ارزرمزها واقعیت هایی هستند که وجود دارند و نمی توان آثار آن را از بین برد.

  توصیه بانک ولس فارگو به سرمایه گذاران

  نگاه فناورانه اساس فعالیت بانک گردشگری

  اختصاص هزینه تهیه هدایای تبلیغاتی به زلزله‌زدگان

  دلار ۱۱۶۵۰تومان شد

  افزایش ​خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک صادرات

  بانک ملی ایران عصای نظام اقتصادی کشور است

  احیای شورای مسکن در استانها

  کودتا در ونزوئلا با تسخیر مرکز فرماندهی گارد ملی

  اصلاح آرام نرخ سود از امروز کلید خورد

  سکه از مرز ۴ میلیون تومان گذشت

  هدایا و جوایز ارزنده بانک ایران زمین در جشنواره بانکداری الکترونیک

  فراخوان مسابقه معماری بانک ملی

  روند صعودی طلا از شتاب افتاد

  اکوسیستم بانکداری نسل ۴٫۰

  جزییات نشست تعیین تکلیف وام‌گیرندگان حساب ذخیره ارزی

  تبلیغات
  طراحی سایت سئو