بانکداران
خبر فوری :
منو اصلی

کد خبر: 75795

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۷

سپرده‌های کوتاه‌مدت رو به افزایش است

رشد قیمت ارز طی ماههای اخیر اقبال سپرده گذاران بانکی را به کوچ سرمایه های خود به سمت بازارهای نقدشونده افزایش داد. به گزارش بنکر (Banker)، بررسی ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی کشور نشان می دهد توان خلق پول و اعتبار دهی بانک ها تا حد زیادی تحت تأثیر ترکیب فعلی نقدینگی ...


رشد قیمت ارز طی ماههای اخیر اقبال سپرده گذاران بانکی را به کوچ سرمایه های خود به سمت بازارهای نقدشونده افزایش داد.

به گزارش بنکر (Banker)، بررسی ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی کشور نشان می دهد توان خلق پول و اعتبار دهی بانک ها تا حد زیادی تحت تأثیر ترکیب فعلی نقدینگی کشور قرار دارد بر این اساس اگرچه نقدینگی تا پایان تیرماه سال جاری از مرز ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذر کرده است اما بررسی نشان می دهد تقریبا ۹۵ درصد از نقدینگی کشور مربوط به سپرده هایی است که قبلا در قالب تسهیلات به بخش های تولیدی و غیر تولیدی پرداخت شده و یا نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی بانک ها قرار داشته است بنابراین امکان تخصیص مجدد آنها به بنگاه ها وجود ندارد.

از منظر دیگر نگاهی به ترکیب سپرده های بانکی نشان می دهد روند کاهشی سپرده های بلند مدت در چهارماهه نخست سالجاری سرعت گرفته و ادامه چنین روندی قدرت خلق پول بانک ها را کاهش خواهد داد و تبعات آن در تأمین مالی سایر بخش ها نمایان خواهد شد. آنگونه که برآوردها نشان می دهد نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در دو بخش مانده سپرده های بانکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص طبقه بندی می شود که به این ترتیب حجم مانده سپرده های بانکی ۱۵۶۰.۷ هزار میلیارد تومان و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تنها ۴۱.۶ هزار میلیارد تومان بوده است و این در شرایطی است که مانده سپرده های بانکی شامل بدهی بخش های دولتی و غیر دولتی به بانک ها نظیر تسهیلات اعطایی، ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی و بخشی از سایر دارایی بانک ها نظیر ساختمان، ملک و شرکت یا کارخانه اسکناس و مسکوک بوده است.
برآوردها حکایت از آن دارد که بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به نظام بانکی ۱۳۷.۹ هزار میلیارد تومان، ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی ۱۶۸.۴ هزار میلیارد تومان و دارایی بانک ها از جمله ملک و املاک ۴۴.۴ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر تثبیت بدهی به بانک ها، بدهی بخش دولتی به بانکها معادل ۲۲۰.۷ هزار میلیارد تومان و بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها ۱۱۲۷.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
آنگونه که تحلیل های کارشناسی می گوید در حال حاضر در ایران نهادهای منتشر کننده نقدینگی، بانک مرکزی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که از ترازنامه این دو نهاد، ترازنامه سیستم بانکی پدید می آید که یکی از مهمترین متغیرهای آن نقدینگی است.
براساس ترازنامه بانکی، نقدینگی از مجموع پول و شبه پول به دست می آید که پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری بخش غیر دولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و شبه پول نیز شامل سپرده های غیر دیداری بخش غیر دولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می شود. به عبارتی نقدینگی همان مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و مانده سپرده های نزد بانک هاست که با توجه به سهم پائین اسکناس و مسکوک نزد اشخاص از کل حجم نقدینگی، باید اجزای دیگر اثرگذار در آن را مورد توجه قرار داد.
آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بیش از ۹۷ درصد آن مربوط به مانده سپرده های بانکی است. در مورد سپرده های بانکی نیز باید توجه داشت که در مقابل هر واحد پس انداز در بانک ها، یک واحد وام در سطح دیگر ترازنامه بانک ها خلق شده است. به عبارتی نقدینگی یک تعریف حسابداری و یک تصویر از آخرین وضعیت اعتبارات صادر شده ای است که هنوز بازپرداخت نشده است و به تبع جز سپرده های آزاد بانک ها محسوب نمی شود. نگاهی به ترازنامه بانک ها در تیرماه نشان می دهد که بیش از ۸۷ درصد سپرده های بانک ها اعتباراتی است که بخش های دولتی و غیر دولتی تخصیص یافته است به نحوی که ۱۰.۵ درصد از آنها مربوط به سپرده های قانونی بانک ها و ذخایر اضافی آن نزد بانک مرکزی است. بنابراین می توان گفت که تقریبا ۹۵ درصد از نقدینگی کشور مربوط به سپرده هایی است که قبلاً به بخش های تولیدی و غیر تولیدی پرداخت شده و یا نزد بانک مرکزی نگهداری می شود. بنابراین تا زمانی که بخش قابل توجهی از نقدینگی مربوط به بدهی بخش های دولتی و غیر دولتی است، امکان تخصیص منابع مالی مجدد به بنگاه ها وجود نخواهد داشت. چنانچه مشخص شود چه میزان از این مطالبات به بدهی های غیر جاری بانک ها تبدیل شده، می توان اظها رنظر دقیق تری را در این زمینه ارائه کرد.
از منظری دیگر مانده سپرده های بانکی عمدتاً شامل سپرده های دیداری و غیر دیداری می شود که سپرده های دیداری شامل حساب های جاری اشخاص، بستانکاران موقت، خالص چک های صادره توسط بانک ها، حواله های عهده بانک مرکزی و مانده های مطالبه نشده نزد بانک ها و موسسات  اعتباری غیر بانک ها می شود و سهم نسبتا کوچکی از مانده سپرده های بانکی به سپرده های بانکی دارد و بخش عمده این سپرده ها را سپرده های غیر دیداری تشکیل می دهد. سپرده های  غیر دیداری نیز عمدتا شامل سرمایه گذاری های مدت دار می شود. در این میان آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در پایان تیرماه ۹۷ حجم سپرده های بلند مدت با ۱.۱ درصد نسبت به اسفند ۹۶ به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که سپرده های کوتاه مدت بانک ها در مدت مذکور رشد ۴.۵ درصدی داشته و به حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. گرچه از اسفند ۹۶ تاکنون سهم سپرده های بلند مدت از مانده سپرده های بانک ها کاهش یافته اما همچنان بخش اعظم سپرده های بانکی، سپرده های بلند مدت هستند و چنانچه این روند ادامه یابد احتمال اینکه در آینده حجم سپرده های کوتاه مدت بیش از بلندمدت شود، وجود دارد که این موضوع نیز قدرت خلق پول بانک ها را کاهش خواهد داد و تبعات آن در تأمین مالی سایر بخش ها ورود خواهد کرد.
آمارها نشان می دهد از فروردین تا تیر ۹۷ سپرده های بلندمدت بانکها رو به کاهش و سپرده های کوتاه مدت رو به افزایش بوده است.
به عبارت دیگر جذابیت سود بانکی تا حدی پائین بوده که افراد،  نگهداری وجوه با نقد شوندگی بالا را ارجح دانسته اند.
نکته قابل توجه این است که رشد ماهانه سپرده های بلندمدت نشان می دهد هر ماه به سرعت کاهش این سپرده ها افزوده شده است و ادامه این روند تا پایان سال جاری تغییر قابل توجهی را در ترکیب سپرده های بانکی به همراه خواهد داشت.
مانده سپرده های بانکی در تیرماه ۹۷، ۱۵۶۰.۷ هزار میلیارد تومان بوده که سهم سپرده های دیداری ۱۷۳.۴ درصد و سپرده های غیر دیداری ۱۳۸۷.۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
در این میان سهم قرض الحسنه پس انداز ۸۲.۹ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مدت دار ۱۲۸۱.۶ هزار میلیارد تومان و متفرقه، ۲۲.۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
اما سهم سرمایه گذاری های کوتاه مدت ۴۵۰.۷ هزار میلیارد تومان و بلندمدت ۸۳۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
به نوشته مهر، در این میان ابلاغ نرخ سود ۱۰ درصدی برای سپرده های کوتاه مدت و ۱۵ درصدی برای سپرده های بلند مدت تغییراتی را در روند سپرده های بلند و کوتاه مدت بانک ها به وجود آورده به نحوی که با افزایش موقتی نرخ سود سرمایه گذاری بلندمدت یک ساله به ۲۰ درصد با سیاست بانک مرکزی منجر به تغییر سپرده ها شده است اما افزایش نرخ ارز از فروردین تا پایان تیرماه مجدد بازار سپرده های کوتاه مدت را رونق داده است.

کد کوتاه شده لینک :

http://bankdaran.com/?p=75795
دیدگاه کاربران
*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

پربازدیدترین ها
 • روز
 • هفته
 • ماه
 • سال
 • آخرین اخبار بانکداری

  قرعه‌کشی حساب‌های پس‌انداز اقتصادنوین

  شروع کاهشی دلار و سکه در آبان ماه

  فعال سازی کارگزاری تحویل ارز اربعین پس از مرز شلمچه

  خروج دو نماد دارای صف فروش و منفی برای افزایش سرمایه و صورت مالی۱۱ماهه

  اعطا نشان خلاق به برگزیدگان جشنواره‌های استارت‌آپی ITE 2018

  عضویت‌ پرویزیان در هیات انتظامی بانک‌ها

  تسعیر ارز، نمی تواند سود فعلی را در نیمه دوم سال تکرار کند

  از سامانه بانکداری مشارکتی بانک دی رونمایی شد

  برنامه جدید مدیرعامل بورس تهران در حوزه نظارت

  «بلاک چین» پر درآمدترین رشته مهندسی شد

  اقدامات امید بخش بانک قرض الحسنه مهر

  کسب عنوان برتر سمپوزیوم بین‌‌المللی روابط عمومی از سوی بیمه ملت

  نظام بانکی باید اصلاح شود

  بانک کنلون چین تعاملات خود با ایران را قطع می‌کند

  بانک ایران زمین پیشرو در بانکداری‌ دیجیتال خواهد

  احتمال سهمیه بندی مجدد بنزین / قیمت آزاد با درآمد ۶ میلیونی هر ایرانی !

  کمک بانک ملت به پویش لبخند

  آینده صنعت بانکداری و پرداخت به نمایشگاه تراکنش ایران گره خورده است

  بانک آینده آماده خدمت به نابینایان

  نظارت میدانی، مالی و علمی را به صورت جدی دنبال می کنیم

  انتقاد مدیر عامل بانک ملی از عدم همکاری مناسب بانک مرکزی عراق

  رشد ۱۴۴ درصدی اعطای تسهیلات بانک آینده

  ایران به تحریم سوئیفت بدل زد

  بازدید رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از غرفه بیمه کوثر

  اولویت های وزیر پیشنهادی اقتصاد/ برنامه مفصل برای بورس و افزایش سرمایه بانک‌ها

  برای کاهش اجاره‌بها برنامه داریم

  گران‌فروشی در آپارتمان‌های لوکس تهران+جدول قیمت

  احتمال تمدید اعتبار کارت‌های بانکی

  لزوم برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی از سوی مجموعه‌های خصوصی

  مشکل کونلون بانک چین با بازرگانان ایرانی

  راهکاری برای بازگشت ارز های خانگی

  رتبه توانگری بیمه سرمد «یک» شد

  بانک ملت بیشترین تسهیلات را در نظام بانکی کشور پرداخت کرده است

  روابط عمومی بانک ملی، روابط عمومی برتر در ارتباطات الکترونیک شد

  اجازه اخلال در بازار ارز را نخواهیم داد

  بعد از ۱۳ آبان آرامش بازار ارز بیشتر می‌شود

  بانک‌ها امروز دلار را چند خریدند؟

  توسعه صادرات به عراق با کمک بورس کالا انجام می شود

  حذف دفترچه بیمه سلامت از بهمن ماه

  برگزاری ۲ نشست‌ توسط بانک صادرات

  ایست دلار در ماه هفتم

  «کمپین اعتماد» بانک صادرات ​تندیس طلایی برد

  سند «اقتصاد دیجیتال» تدوین می‌شود

  برنامه‌ جدید دولت برای پایداری نرخ‌ ارز

  موانع ورود بانک‌های خارجی به کشور

  پاتک ایران به تحریم سوئیفت

  معارفه رئیس اداره امور شعب مازندران بانک ملی

  ۷ قلم کالا از گروه دریافت ارز دولتی حذف شدند

  حذف ۷ قلم کالا از گروه دریافت ارز دولتی

  سد بانک مرکزی مقابل صادرات ریالی

  رازهـای مهـار اولیـن شوک ارزی

  مهمترین چالش صنعت خودرو و بی اثر بودن تغییر مدیران

  صنعت بیمه سالانه ۱۹ درصد رشد می‌کند

  ۷ قلم کالا از گروه دریافت ارز دولتی شدند

  راهکاری برای بازگشت ارز خانگی به چرخه اقتصاد

  نگاهی به تقویم مهم اقتصادی روزهای آینده

  نرخ بانکی یورو و پوند نزولی شدند

  کانال انتقال پول مستقل از سوئیفت پیش از ۱۳ آبان برقرار می‌شود

  تسهیلات قرض الحسنه عامل کسب درآمدهای غیرمشاع برای بانک است

  افزایش ۷۵ درصدی تجارت ایران و آذربایجان

  اصلاح وظایف، اختیارات و افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن

  جبران خسارت ۲۰ میلیارد تومانی شرکت چاپ تبریز پاک از سوی بیمه ایران

  اعتراف عربستان به ناتوانی در جبران نفت ایران و چند کشور دیگر

  برگزاری آموزش ضمن خدمت تعدادی از روسا و کارکنان بیمه سرمد

  خط اعتباری ۳۰ میلیون یورویی بانک توسعه صادرات

  بیمه سرمد؛ نائب قهرمان مسابقات فوتسال شرکت های بیمه

  ۶ برنامه آتی سازمان بورس تا پایان سال جاری

  حضور پررنگ بیمه کوثر در نمایشگاه کیش اینوکس

  آخرین وضعیت پرداخت ارز اربعین در بانک ملی

  بانک های خارجی بزودی می توانند عضو شبه سوئیتف روسیه شوند

  اخطارها و هشدارها به نظام بانکی

  خسارت ۳۸ میلیارد ریالی آتش سوزی در شرکت دیبافوم توسط بیمه "ما" جبران شد

  برنامه جدید بانک مرکزی برای تعادل بازار ارز

  توقف همکاری یک بانک تایوانی با ایران

  تبلیغات
  طراحی سایت سئو