طبق اعلام بانک مرکزی؛ ارسال کد ملی در تراکنش‌های کارتی الزامی شد

طبق اعلام بانک مرکزی؛ ارسال کد ملی در تراکنش‌های کارتی الزامی شد

اگر قوانین و مقررات متفاوت بانک‌ها در اجرای سقف تراکنش‌های کارتی شما را دچار سردرگمی کرده که با کارت‌بانکی خود تا چه سقفی می‌توانید کارت به کارت یا خرید کنید، این مطلب را حتماً بخوانید تا از رقم دقیق و مجاز کارت به کارت یا خرید بانکی اطلاع پیدا کنید.

سقف کارت به کارت چقدر است؟

سقف تراکنش از کارت‌خوان داخل شعبه

سقف خرید با کارت‌بانکی

الزام ارسال کد ملی در تراکنش‌های مالی

برخورد انضباطی با بانک‌های خاطی

نظرات شما