بانکداران
خبر فوری :
منو اصلی

کد خبر: 52075

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۷

میزان نرخ سود بانک ها و موسسات

میزان نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری جمهوری اسلامی ایران در این گزارش گردآوری شده است.


به گزارش بانکداران ،از دغدغه های اصلی یک سرمایه گذار برای سپرده گذاری میزان سود حاصل از آن است.  بانک مرکزی نرخ ۱۵ درصدی را اعلام کرده است که  در بانک ها و موسسات متفاوت است.

همان طور که گفتیم سود از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است. برای همین افراد سپرده گذار به دنبال موسسه یا بانکی هستند که علاوه بر دارا بودن اعتبار  بیش ترین سود بانکی را نیز داشته باشد. با این بررسی ها سپرده گذاران  می توانند علاوه بر گرفتن بالاترین میزان سود بانکی  از امنیت پول خود نیز اطمینان حاصل نمایند.
نرخ مصوب سود بانکی در سال ۹۶
نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی  برای سپرده های یک ساله به میزان ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت  به میزان ۱۰ درصد است.
سودهای بانکی ۲۴ درصدی
مسئله مهم در رابطه با اهمیت کاهش نرخ سودهای بانکی جهت رونق  اشتغال وتولید است. اما باز هم بانک ها و موسساتی وجود دارند که با دور زدن قانون  سودهای بسیار بالایی را برای سپرده های بانکی ارائه می کنند. گاهی این میزان سود با توجه به مقدار سپرده تا ۲۴ درصد نیز افزایش پیدا می کند. این در صورتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی  نرخ بیش تر از ۱۵ درصد را برای سپرده های بانکی غیر قانونی می داند.
با این توصیفات  در بین موسسات اعتباری و بانک ها  قرارداد معینی بین سپرده گذاران و بانک ها امضا می گردد که در آن نرخ سود سپرده قید شده است. هم چنین علاوه بر این قرارداد دیگری برای سودهای بیش تر از مصوبه بانک مرکزی تا ۲۴ درصد بین بانک و سپرده گذار نوشته می شود. طبق این قرارداد بدون قید شدن در قرار روتین بانک موظف هستند  با توجه به سپرده افراد به آن ها تا میزان ۲۴ درصد یا بالاتر از این رقم سود را پرداخت نمایند.
میزان نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶
میزان نرخ سود بانک ملی
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار  برابر ۱۰ در صد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  سه ماه برابر ۱۴/۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  شش ماه  برابر ۱۴/۷ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  نه ماه برابر ۱۴/۹ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک صادرات
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۷ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه برای سه ماه برابر ۸ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  شش ماه برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  نه ماه برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله برابر ۱۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشروط  برابر ۷ درصد
میزان نرخ سود بانک کشاورزی
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه برای  سه ماه برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  ۶ ماه با سود ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  ۹ ماه  با سود ۱۴/۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله با سود ۱۵ درصد
نرخ سود موسسه مالی اعتباری ملل
 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی_ روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  نه ماهه برابر ۱۴ درصد
سپرده  سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله  برابر ۱۵ درصد
نرخ سود موسسه مالی اعتباری توسعه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی _ روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  ویژه سه ماه  در این موسسه نیست.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  شش ماه در این موسسه نیست.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  نه ماه  در این موسسه نیست.
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ  سود بانک کارآفرین
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی_ روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت  سه ماه  در این بانک نیست.
سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت  شش ماه در این بانک نیست.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت   نه ماه در این بانک  نیست.
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک ملت
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.
سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای نه ماه  برابر ۱۴/۹ درصد
سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت  یک ساله  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ  سود بانک مسکن
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  ویژه  سه ماه برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت ویژه شش ماه برابر ۱۴/۵ درصد
سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماه برابر ۱۴/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک ساله  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک اقتصاد نوین
سپرده سرمایه گذاری   کوتاه مدت برابر ۱۰  درصد
 سپرده  سرمایه گذاری  کوتاه مدت  برای سه ماه برابر ۱۲ درصد
 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه برابر ۱۳ درصد
 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای نه ماه  برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری یک ساله برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک پاسارگارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه برابر  ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای شش ماه  برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت ویژه  نه ماه برابر ۱۴ درصد
 سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک شهر
سپرده  سرمایه گذاری  کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نه ماهه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری مدت دار یک سال برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک ایران زمین
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ  سود بانک سامان
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک سپه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۸/۱۴  درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۸/۱۴درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۸/۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک سینا
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک آینده
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک انصار
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  پارسیان
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  تجارت
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر  ۱۴درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۵درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  توسعه تعاون
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۳/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴/۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک دی
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک رفاه کارگران
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۷ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۹ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  سرمایه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  صنعت و معدن
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  قوامین
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید برابر ۱۰ درصد
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دارای سررسید برابر ۱۳/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  گردشگری
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۴/۲۵  درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۲۵ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴/۷۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

کد کوتاه شده لینک :

http://bankdaran.com/?p=52075
دیدگاه کاربران
*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

پربازدیدترین ها
 • روز
 • هفته
 • ماه
 • سال
 • آخرین اخبار بانکداری

  بیمه ذرت دانه ای و علوفه ای در خوزستان

  فعالان صادراتی استان لرستان در سال ۹۶ مشتری بانک توسعه صادرات هستند

  وام ۹ درصدی در طرح تسهیلات ارزان‌ قیمت پاسارگاد

  بانک مرکزی سپرده‌های ارزی را ضمانت می‌کند

  سه وب‌سایت برای تبدیل بیت کوین به مونرو

  خانه‌هایی که بیشتر از بانک‌ها پول دارند

  حق بیمه شخص ثالث و بدنه با پرداختی بیمه تناسب دارد؟

  قدردانی رئیس سازمان بهزیستی کشور از بانک سینا

  مکانیسم مدیریت دارایی و بدهی بانک‌ها

  ذخایر طلای کشور به سکه تبدیل نشود

  ۱.۴ میلیون فقره چک پاس نشد

  علل کاهش قیمت طلا در هفته اخیر

  بهینه سازی مکان شعب و پیشخوان های شهرنت بانک شهر

  نرخ اقلام اساسی به روایت بانک مرکزی

  دولت در بازار ارز دخالت نکند

  روسیه در توسعه ارز دیجیتال برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به ایران کمک می‌کند

  پیش بینی بازار مسکن تا پایان ۹۸

  خواهان روابط بیشتر با بیمه میهن هستیم

  بازار ارز چه زمانی به آرامش می‌رسد؟

  برخی بانک‌های خصوصی کانون‌های فساد هستند

  قهرمان مسابقات فوتسال جام سامان مشخص شد

  تورم و رکود طعم غالب بازار مسکن

  واگذاری ۲.۶ میلیون سکه پیش‌فروش

  برنامه بانک مرکزی برای مبارزه با رانت

  راهکار اصلی غلبه بر بحران ارزی چیست؟

  بازدید استاندار گیلان از احداث واحد پرورش قارچ با مشارکت بانک کشاورزی

  حکم سه متهم پرونده ثامن‌الحجج صادر شد

  فقط ۱۰ درصد تراکنش‌های بیت کوین به فعالیت‌های مجرمانه اختصاص دارد

  نرخ دلار صرافی‌ها و دلالان یکسان شد!

  جزیره مصنوعی راهکار هنگ کنگی ها برای مشکل مسکن

  قدردانی سازمان بهزیستی از بانک سینا

  اوراق گواهی سپرده و زمزمه افزایش نرخ سود بانکی

  واردات طلا تاثیری در کاهش قیمت ندارد

  بخشش وجه التزام تسهیلات بخش های اقتصادی بانک رفاه

  مبادله ۹٫۵ میلیون فقره چک در کشور

  پادزهر پیامدهای تورمی جهش ارز چیست؟

  پرداخت سود سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در بانک سپه

  بازار ارز دو هفته آینده به پایداری می رسد

  تحقق فرهنگ دیجیتالی در بانک ملّی ایران

  شفافیت و مبارزه با رانت، سیاست اصلی بانک مرکزی است

  کشورهای دیگر چگونه از بحران ارزی خارج شدند؟

  آغاز ثبت اطلاعات وراث سهام عدالتی ها

  بازار ارز آرام شد

  صرافی‌ها:عرضه ارزپتروشیمی‌ها قطره‌چکانی است

  احتمال افزایش سود بانکی قوت گرفت

  نرخ دلار در کدام دولت مهار شد؟

  اختصاص ۳۳۴ میلیون دلار تسهیلات ارزی به بندر چابهار

  ۹ وعده رییس بانک مرکزی برای اقتصاد ایران

  ارز بدهید، ارز بگیرید

  افتتاح ۱۰ طرح در اصفهان با حمایت بانک صنعت و معدن

  پایان فصل گرم رهن و اجاره در ماه میانی تابستان!+جدول قیمت

  فعالان عمده صادراتی استان لرستان مشتری بانک توسعه صادرات هستند

  صدور سیستمی ضمانت نامه های گمرگی

  ارزهای دیجیتال ایرانی تا پایان تابستان وارد جریان اصلی می‌شوند؟

  بانک کشاورزی در خدمت افزایش رضایت مندی در جامعه

  اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص عدم پذیرش چک های غیر صیادی از ۲۸ مرداد ۹۷

  قیمت سکه ۱۳۰ هزار تومان کاهش یافت

  چرا با کاهش قیمت بیت کوین، دشواری استخراجش افزایش یافته است؟

  اطلاعیه بانک سرمایه درخصوص سهامدارن

  اطلاعیه بیمه پارسیان در خصوص افزایش اموال بیمه شده

  رونمایی از سامانه مدیریت منابع صندوق توسعه ملی

  چگونه بیت کوین بخرم؟

  نقش بانک قرض الحسنه مهر در معیشت نیازمندان

  واریز خسارت‌های مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه های صادره شرکت بیمه توسعه

  برگزاری جلسه پیش مجمع نظارتی بانک قوامین

  روسیه درحال کمک به ایران برای اجرای الگوی دور زدن تحریم‌ها در ونزوئلاست

  محاسبه سود بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری کوثر

  مانور دوباره بانکها با نرخ سود/ارز، رقیب این روزهای سپرده‌ها

  بیمه "ما" بیش از ۱۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

  خرید و فروش بیت کوین در سرتاسر آمریکا توسط اسکوئر امکان‌پذیر شد

  بیمه پارسیان کتاب آموزشی و بهسازی منابع انسانی را منتشر شد

  طرح پایش مشتریان بانک مسکن

  حضور کاردار سفارت سوریه در موزه بانک ملی

  ریپل وارد بازار چین خواهد شد

  تبلیغات
  تبلیغات
  طراحی سایت سئو