بانکداران
خبر فوری :
منو اصلی

کد خبر: 52075

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۷

میزان نرخ سود بانک ها و موسسات

میزان نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری جمهوری اسلامی ایران در این گزارش گردآوری شده است.


به گزارش بانکداران ،از دغدغه های اصلی یک سرمایه گذار برای سپرده گذاری میزان سود حاصل از آن است.  بانک مرکزی نرخ ۱۵ درصدی را اعلام کرده است که  در بانک ها و موسسات متفاوت است.

همان طور که گفتیم سود از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است. برای همین افراد سپرده گذار به دنبال موسسه یا بانکی هستند که علاوه بر دارا بودن اعتبار  بیش ترین سود بانکی را نیز داشته باشد. با این بررسی ها سپرده گذاران  می توانند علاوه بر گرفتن بالاترین میزان سود بانکی  از امنیت پول خود نیز اطمینان حاصل نمایند.
نرخ مصوب سود بانکی در سال ۹۶
نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی  برای سپرده های یک ساله به میزان ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت  به میزان ۱۰ درصد است.
سودهای بانکی ۲۴ درصدی
مسئله مهم در رابطه با اهمیت کاهش نرخ سودهای بانکی جهت رونق  اشتغال وتولید است. اما باز هم بانک ها و موسساتی وجود دارند که با دور زدن قانون  سودهای بسیار بالایی را برای سپرده های بانکی ارائه می کنند. گاهی این میزان سود با توجه به مقدار سپرده تا ۲۴ درصد نیز افزایش پیدا می کند. این در صورتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی  نرخ بیش تر از ۱۵ درصد را برای سپرده های بانکی غیر قانونی می داند.
با این توصیفات  در بین موسسات اعتباری و بانک ها  قرارداد معینی بین سپرده گذاران و بانک ها امضا می گردد که در آن نرخ سود سپرده قید شده است. هم چنین علاوه بر این قرارداد دیگری برای سودهای بیش تر از مصوبه بانک مرکزی تا ۲۴ درصد بین بانک و سپرده گذار نوشته می شود. طبق این قرارداد بدون قید شدن در قرار روتین بانک موظف هستند  با توجه به سپرده افراد به آن ها تا میزان ۲۴ درصد یا بالاتر از این رقم سود را پرداخت نمایند.
میزان نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶
میزان نرخ سود بانک ملی
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار  برابر ۱۰ در صد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  سه ماه برابر ۱۴/۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  شش ماه  برابر ۱۴/۷ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  نه ماه برابر ۱۴/۹ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک صادرات
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۷ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه برای سه ماه برابر ۸ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  شش ماه برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  نه ماه برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله برابر ۱۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشروط  برابر ۷ درصد
میزان نرخ سود بانک کشاورزی
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه برای  سه ماه برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  ۶ ماه با سود ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  ۹ ماه  با سود ۱۴/۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله با سود ۱۵ درصد
نرخ سود موسسه مالی اعتباری ملل
 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی_ روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  نه ماهه برابر ۱۴ درصد
سپرده  سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله  برابر ۱۵ درصد
نرخ سود موسسه مالی اعتباری توسعه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی _ روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  ویژه سه ماه  در این موسسه نیست.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  شش ماه در این موسسه نیست.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  نه ماه  در این موسسه نیست.
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ  سود بانک کارآفرین
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی_ روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت  سه ماه  در این بانک نیست.
سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت  شش ماه در این بانک نیست.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت   نه ماه در این بانک  نیست.
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک ملت
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.
سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای نه ماه  برابر ۱۴/۹ درصد
سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت  یک ساله  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ  سود بانک مسکن
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  ویژه  سه ماه برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت ویژه شش ماه برابر ۱۴/۵ درصد
سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماه برابر ۱۴/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک ساله  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک اقتصاد نوین
سپرده سرمایه گذاری   کوتاه مدت برابر ۱۰  درصد
 سپرده  سرمایه گذاری  کوتاه مدت  برای سه ماه برابر ۱۲ درصد
 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه برابر ۱۳ درصد
 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای نه ماه  برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری یک ساله برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک پاسارگارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه برابر  ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای شش ماه  برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت ویژه  نه ماه برابر ۱۴ درصد
 سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک شهر
سپرده  سرمایه گذاری  کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نه ماهه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری مدت دار یک سال برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک ایران زمین
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ  سود بانک سامان
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک سپه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۸/۱۴  درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۸/۱۴درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۸/۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک سینا
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک آینده
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک انصار
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  پارسیان
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  تجارت
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر  ۱۴درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۵درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  توسعه تعاون
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۳/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴/۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک دی
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک رفاه کارگران
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۷ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۹ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  سرمایه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  صنعت و معدن
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  قوامین
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید برابر ۱۰ درصد
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دارای سررسید برابر ۱۳/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  گردشگری
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۴/۲۵  درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۲۵ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴/۷۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

کد کوتاه شده لینک :

http://bankdaran.com/?p=52075
دیدگاه کاربران
*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

پربازدیدترین ها
 • روز
 • هفته
 • ماه
 • سال
 • آخرین اخبار بانکداری

  سکه به دومیلیون تومان رسید (+جدول)

  قیمت سکه در محدوده ۲۰ میلیون ریال باقی ماند

  ۳ عامل موثر بر افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی لبنیات

  نشست مدیران بانک ملت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

  ستاره درخشان بازار فلزات گرانبها

  قیمت طلا ۱۲۹۲ دلاری شد

  نشان عالی روابط عمومی به بانک سپه اعطا شد

  اعطای نشان عالی روابط عمومی به بانک سپه

  بررسی امکان استفاده از ارزهای رمزنگاری‌شده دولتی بین ایران و روسیه

  معاملات آتی زعفران از فردا در بورس کالا آغاز می شود

  مقام ناظر بانکی اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد

  صعود قیمت سکه و دلاردر بازار تهران/جدول

  ارائه گزارش وضعیت بانک‌ها، هفته آینده

  طلا سطح حمایتی ۱۲۸۰ دلاری راحفظ می کند

  انتخاب موزه بانک ملی به عنوان موزه برگزیده

  بانک سینا ۱۰ هزار میلیارد ریال برای اشتغال روستاها مصوب کرد

  دلار: باور کن! نرخم رو باور کن!

  شرایط دریافت مجدد وام مسکن برای زوجین چگونه است؟

  بدترین رکورد جام جهانی از آن چه کسی است؟!

  بازیگران بانکداری دیجیتال تغییر کرده اند

  دلیل افزایش قیمت طلا در بازارهای داخلی

  استفاده از بن‌کارت‌های‌کتاب در نمایشگاه‌قرآن

  استفاده از بیت کوین در پرداخت های بین‌المللی در بانک آرژانتینی

  مراسم کلنگ زنی ساخت دومین مدرسه شهدای بیمه آسیا

  راهکار حمایت از سرمایه گذاران در شرکتهای خصوصی/سیاست های اصل ۴۴

  ورود کانادا و آمریکا به مساله ارزهای مجازی

  موزه بانک ملی، موزه برگزیده کشور شد

  بانک ‌اقتصاد نوین‌ شفاف سازی کرد

  طلا تا آخر تابستان ارزان‌ می‌شود

  توسعه بانکداری الکترونیک از سوی بانک شهر

  راه‌های تقویت همکاری بانک ملت و شرکت فرآورده‌های نفتی

  خرید و فروش کارت شناور طرح ترافیک

  افزایش قیمت دلار بانکی ادامه دار است

  مهمترین موانع موجود برای افزایش قیمت طلا

  بلاک‌چین‌؛ ابزار کمرنگ‌ کردن اثر تحریم

  اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان وام به مستمری بگیران برای خرید کالای ایرانی

  ۱.۴ میلیون فقره چک برگشت خورد

  منتظر کاهش قیمت خودروهای وارداتی نباشید + دلایل

  فرصت مجددمجلس برای ساماندهی ارز

  بانک گردشگری، میزبان مدیران روابط‌عمومی

  رکورد تاریخی کاهش ارزش لیر ترکیه

  ارائه خدمات ویژه، از اولویت های بانک ملی

  قدردانی استانداری و کمیته امداد امام زنجان از بانک کشاورزی

  دندان هیتلر راز مرگش را فاش کرد/ عکس

  ارز کوپنی می‌شود

  اختلال به وجود آمده در سامانه های بانک رفاه برطرف شد

  طرح جدید آمریکا علیه اقدام اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم های ایران

  پیکان کروک در ایران/عکس

  نشست مدیرعامل با اداره کل روابط عمومی

  پرداخت ۲۰ هزار وام ازدواج در بانک آینده

  چندین واکنش به مواضع آمریکا علیه ایران/ دفاع تمام قد موگرینی از برجام

  با قابلیت جدید جی‌میل دیگران را تگ کنید

  پرداخت خسارت ۳ میلیارد ریالی آتش سوزی توسط بیمه سرمد

  طلا با سکون دلار رشد خواهد کرد

  سکه طی ۱۰ روزاخیر چقدرارزان شد؟

  دلار دولتی با ۵ تومان افزایش ۴۲۰۵ تومان شد

  برنامه مرحله دوم افزایش سرمایه ۲۰۶ درصدی شرکت بیمه ای

  اهداف سه‌گانه راه‌اندازی سامانه نیما

  اجرام آسمانی که زمین را به لرزه در آوردند!+ تصاویر

  نرخ بانکی دلار گران شد+جدول

  برگزاری جلسه کارگروه تحلیل آماری سندیکای بیمه ای اصفهان به سرپرستی بیمه سرمد

  کمک بانک ملی به آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد

  تکانه های دلار ۴۲۰۰ تومانی

  خودکفایی ۱۷۵ هزار مددجو با تسهیلات بانک ملی

  عطش ارزی چطور خاموش می‌شود؟

  افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی آغاز شد

  تحریم مجدد خدشه‌ای بر بیمه‌های اتکایی وارد نمی‌کند

  بازار سیاه طرح ترافیک با نرخ ۸ میلیون تومانی

  تازه ترین نظرسنجی کیتکو از روند قیمت طلا

  اختلال در مراودات بانکی مشتریان بانک رفاه رفع شد

  شباهت عجیب طرح یوز هواپیمای تیم ملی به شرکت رقیب وطنی(عکس)

  تقدیر از عملکرد بانک ملی ایران

  خرید و فروش غیر قانونی ارز رونق گرفت

  بخشودگی جرائم بیمه ای، اقدامی ارزشمند از سوی تامین اجتماعی برای رونق فضای کسب و کار است

  تبلیغات
  طراحی سایت سئو