بانکداران
خبر فوری :
منو اصلی

کد خبر: 52075

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۷

میزان نرخ سود بانک ها و موسسات

میزان نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری جمهوری اسلامی ایران در این گزارش گردآوری شده است.


به گزارش بانکداران ،از دغدغه های اصلی یک سرمایه گذار برای سپرده گذاری میزان سود حاصل از آن است.  بانک مرکزی نرخ ۱۵ درصدی را اعلام کرده است که  در بانک ها و موسسات متفاوت است.

همان طور که گفتیم سود از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است. برای همین افراد سپرده گذار به دنبال موسسه یا بانکی هستند که علاوه بر دارا بودن اعتبار  بیش ترین سود بانکی را نیز داشته باشد. با این بررسی ها سپرده گذاران  می توانند علاوه بر گرفتن بالاترین میزان سود بانکی  از امنیت پول خود نیز اطمینان حاصل نمایند.
نرخ مصوب سود بانکی در سال ۹۶
نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی  برای سپرده های یک ساله به میزان ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت  به میزان ۱۰ درصد است.
سودهای بانکی ۲۴ درصدی
مسئله مهم در رابطه با اهمیت کاهش نرخ سودهای بانکی جهت رونق  اشتغال وتولید است. اما باز هم بانک ها و موسساتی وجود دارند که با دور زدن قانون  سودهای بسیار بالایی را برای سپرده های بانکی ارائه می کنند. گاهی این میزان سود با توجه به مقدار سپرده تا ۲۴ درصد نیز افزایش پیدا می کند. این در صورتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی  نرخ بیش تر از ۱۵ درصد را برای سپرده های بانکی غیر قانونی می داند.
با این توصیفات  در بین موسسات اعتباری و بانک ها  قرارداد معینی بین سپرده گذاران و بانک ها امضا می گردد که در آن نرخ سود سپرده قید شده است. هم چنین علاوه بر این قرارداد دیگری برای سودهای بیش تر از مصوبه بانک مرکزی تا ۲۴ درصد بین بانک و سپرده گذار نوشته می شود. طبق این قرارداد بدون قید شدن در قرار روتین بانک موظف هستند  با توجه به سپرده افراد به آن ها تا میزان ۲۴ درصد یا بالاتر از این رقم سود را پرداخت نمایند.
میزان نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶
میزان نرخ سود بانک ملی
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار  برابر ۱۰ در صد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  سه ماه برابر ۱۴/۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  شش ماه  برابر ۱۴/۷ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  نه ماه برابر ۱۴/۹ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک صادرات
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۷ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه برای سه ماه برابر ۸ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  شش ماه برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  نه ماه برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله برابر ۱۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشروط  برابر ۷ درصد
میزان نرخ سود بانک کشاورزی
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه برای  سه ماه برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  ۶ ماه با سود ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  ۹ ماه  با سود ۱۴/۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله با سود ۱۵ درصد
نرخ سود موسسه مالی اعتباری ملل
 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی_ روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  نه ماهه برابر ۱۴ درصد
سپرده  سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله  برابر ۱۵ درصد
نرخ سود موسسه مالی اعتباری توسعه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی _ روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  ویژه سه ماه  در این موسسه نیست.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  شش ماه در این موسسه نیست.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  نه ماه  در این موسسه نیست.
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ  سود بانک کارآفرین
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی_ روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت  سه ماه  در این بانک نیست.
سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت  شش ماه در این بانک نیست.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت   نه ماه در این بانک  نیست.
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک ملت
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.
سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای نه ماه  برابر ۱۴/۹ درصد
سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت  یک ساله  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ  سود بانک مسکن
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  ویژه  سه ماه برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت ویژه شش ماه برابر ۱۴/۵ درصد
سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماه برابر ۱۴/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک ساله  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک اقتصاد نوین
سپرده سرمایه گذاری   کوتاه مدت برابر ۱۰  درصد
 سپرده  سرمایه گذاری  کوتاه مدت  برای سه ماه برابر ۱۲ درصد
 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه برابر ۱۳ درصد
 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای نه ماه  برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری یک ساله برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک پاسارگارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه برابر  ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای شش ماه  برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت ویژه  نه ماه برابر ۱۴ درصد
 سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک شهر
سپرده  سرمایه گذاری  کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نه ماهه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری مدت دار یک سال برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک ایران زمین
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ  سود بانک سامان
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک سپه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۸/۱۴  درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۸/۱۴درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۸/۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک سینا
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک آینده
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک انصار
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  پارسیان
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  تجارت
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر  ۱۴درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۵درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  توسعه تعاون
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۳/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴/۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک دی
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک رفاه کارگران
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۷ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۹ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  سرمایه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  صنعت و معدن
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  قوامین
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید برابر ۱۰ درصد
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دارای سررسید برابر ۱۳/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد
میزان نرخ سود بانک  گردشگری
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۴/۲۵  درصد
سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۲۵ درصد
 سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴/۷۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

کد کوتاه شده لینک :

http://bankdaran.com/?p=52075
دیدگاه کاربران
*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

پربازدیدترین ها
 • روز
 • هفته
 • ماه
 • سال
 • آخرین اخبار بانکداری

  عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز درایران

  بانک ملی «بانک محبوب من» شد

  هواپیمای آسمان چرا سقوط کرد؟

  بازار ارز از وضعیت بحرانی خارج شد

  نقش بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال

  قدردانی نمایندگان بیمه مرکزی ازعملکرد بیمه ‌کوثر

  قدردانی باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای چوار۶۵ ایلام از پست‌بانک‌ایران

  مقاومت دلار شکست

  مدیرعامل ملی مس فعلا" تغییر نکرده/ به احتمال زیاد تا دو هفته آینده

  فعالیت باجه عصر شعب بانک ملت در روزهای آخر سال

  حباب قیمت دلار ترکید

  ورود اتحادیه اروپا به مساله قانون‌گذاری ارزهای مجازی

  تنها راه نجات بانک ها

  بانک ها در پرداخت وام اشتغال زایی مشارکت جدی داشته باشند

  اجرای اقتصاد مقاومتی در بانک مهر اقتصاد

  کاهش قیمت طلا تا سطح ۱۳۰۰ دلاری

  فهرست ۱۸ کالای پرفروش در جهان/خودرو نخستین و خون انسان و حیوان در جایگاه سیزدهم است

  افزایش ۸.۵ درصدی اجاره مسکن

  نرخ سکه دربهمن ماه چقدر افزایش داشت؟

  دیدار مدیران بانک‌کشاورزی و ارس بانک‌اسپانیا

  نرخ تورم بهمن ماه ۹٫۹ درصد اعلام شد

  تفاوت های صندوق های بازنشستگی در ارائه خدمات به بیمه شدگان (+ جزئیات)

  افزایش قیمت سکه / افت نرخ دلار و پوند

  ۶ قرارداد خودرویی بعد از برجام و آخرین خبر از تولید مشترک دو خودروساز بزرگ

  بدهی دولت به بانک مرکزی قانونی است

  تلگرام به‌دنبال دور دوم عرضه ارز دیجیتال

  حراج سکه متوقف شد

  بازپرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیونیبه ۵ ساله شد

  بانک رفاه به پیشواز بهار رفت

  انواع مدل‌های استقرار هوش تجاری در رایانش ابری و نقش آن در بانک‌ها

  حراج سکه متوقف می شود؟

  افزایش ساعت کار شعب موسسه کوثر

  فروش اینترنتی گواهی سپرده ۲۰ درصدی

  بازار از وضعیت بحرانی خارج شد

  باکارت های هدیه بانک صادرات حق انتخاب را به عزیزانتان واگذار کنید

  آیا می‌توان کارت مرابحه را به پول تبدیل کرد؟

  نشست سپرده گذاران موسسه البرز ایرانیان با مدیران بانک مرکزی

  دلایل عدم توفیق ارز دیجیتال وطنی

  برنامه صادراتی ایران خودرو در سال آتی و ۶ حمایت دولت

  رمزگشایی از یک رفتار «ضدرونق» در بازار مسکن

  تکذیب مصاحبه جعلی با مدیر روابط‌عمومی موسسه نور

  ورود بازیگران جدید در بانکداری مدرن/ گسترش بازار خدمات مالی

  صرافی‌های غیرمجازساماندهی می شود

  همه آنچه که از کنگره جهانی موبایل ۲۰۱۸ انتظار می‌رود

  اطلاعیه جدید موسسه ملل در خصوص تعاونی اعتباری وحدت

  پنجمین سال متوالی بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور

  پرداخت جرائم رانندگی در بانک قرض الحسنه مهر

  پذیره نویسی اوراق ۷۰۰ میلیاردی ایران خودرو با سود ۱۸ درصدی + جزییات

  ماهواره اینترنتی اسپیس ایکس به آسمان رفت

  عرضه گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد در بانک سپه

  بکارگیری هوش مصنوعی در بانکداری/ شعب مجازی جایگزین سنتی می‌شوند

  خروج ۱۰۰ هزار نفر از پوشش کمیته امداد

  پیش بینی وضعیت کلی دو گروه و سهام پرطرفدار خودرویی

  خوش‌ترین، دوستانه‌ترین و مقرون ‌به‌صرفه‌ترین شهرهای دنیا/ عکس

  آگهی دعوت به شرکت در فراخوان بانک کارآفرین

  سهم ۱۱.۵۱ درصدی تراکنش‎های ناموفق در شبکه پرداخت کشور

  حضور حمایتی بانک صادرات در «اجلاس روسای آیتک»

  سهم ۱۱.۵۱ درصدی تراکنش‎های ناموفق در شبکه پرداخت

  روسری بر چوب؛ «جرم من چیست؟»

  افتتاح سپرده یکساله با نرخ ویژه در موسسه ثامن

  "کارت اعتباری خرید کالا" سال آینده هم اعتبار ندارد

  موفقیت بانک شهر در حمایت از اجرای پروژه‌ های عمرانی

  برنامه های اصلی فین‌استارز ۲۰۱۸ اعلام شد

  اشتراک گذاری اطلاعات اشیای سه بعدی در فیس‌بوک

  بانک‌گردشگری هشتمین بانک محبوب کشور شد

  یک بام و دو هوای دولت در نرخ ارز

  وانتی که سر از بانک در آورد

  نرخ رسمی دلار ۲۵ ریال افزایش یافت (+ جدول)

  جهانگیری : احتمال استفاده از رانت به‌خاطر انتساب به من صفر است

  مدرسه ۶ کلاسه بانک پارسیان هوشمندسازی شد

  تقدیر مهندس راسخ معاون وزیر ارتباطات از عملکرد پست بانک ایران

  سقوط خودروی سواری به رودخانه در گیلان+عکس

  اهدای تندیس جایزه ملی مدیریت مالی به بانک شهر

  آخرین گزارش رسمی از معاملات مسکن در تهران

  تبلیغات
  تبلیغات
  تبلیغات
  طراحی سایت سئو